Thuiswerken is de nieuwe norm. Zoals bij elke vorm van verandermanagement geldt ook hier: uit nieuwe werkvormen volgen nieuwe uitdagingen en kansen. Hoe houd je medewerkers bij veelvuldig en langdurig werken op afstand voldoende betrokken bij de organisatie? En hoe stuur je gelijktijdig op productiviteit? We delen dé 3 tips om van thuiswerken een succes te maken.

[Tip 1] Intensiveer informele contactmomenten

ace-platformBusiness as usual gaat niet op bij thuiswerken. Want bij business as usual vormen de dagelijkse interactiemomenten bij de koffieautomaat een belangrijk onderdeel van de werkmoraal. We schreven eerder al dat medewerkers veel energie halen uit informele sociale activiteiten, en dat deze activiteiten aan de basis staan van effectief teamwork.

De Move Forward Game, een twee weken durend traject dat is opgesteld volgens de Gamification methodiek, s(t)imuleert met korte en krachtige sessies van circa 10 à 15 minuten per dag de zo belangrijke collegiale sfeer. Deze digitale interactiemomenten staan naast onderling plezier in het teken van het uitwisselen van tips en inzichten om samenwerking in wisselende werkomgevingen te bevorderen. Collega’s geven elkaar op informele wijze (professionele) suggesties voor effectiever thuiswerken en het optimaal benutten van een goede werk-privébalans.

Een grote speler in bedrijfssoftware voerde bovenstaande tip uit met behulp van de Move Forward Game. De managers die verantwoordelijk zijn voor de synergie binnen de organisatie waren en zijn zeer te spreken over de autonome wijze waarop de Game contactmomenten en verbondenheid tussen teamleden faciliteert en begeleidt. Benieuwd hoe de Game dit bedrijf vooruithielp?

Download casestudy

[Tip 2] Benut communicatietools op de juiste manier

Weten waar je als team staat, is onmisbaar voor een gestroomlijnde samenwerking. Vooral bij werkzaamheden die zijn opgezet volgens de Scrum en Agile methodiek is de eerdergenoemde dagelijkse interactie bepalend voor de effectiviteit en de snelheid waarin werk kan worden opgeleverd.

Audiovisuele vergader- en communicatietools zoals Slack, Zoom en Microsoft Teams zijn goede middelen voor het faciliteren van de benodigde dagelijkse interactie. Velen hebben weliswaar eerder in werkverband gebruikgemaakt van dergelijke tools, maar er is er een groot verschil tussen ‘kunnen gebruiken’ en ‘optimaal benutten’.

De Move Forward Game daagt deelnemers uit om buiten de Game-omgeving meetings en brainstormsessies te organiseren en dit (ook na het verstrijken van de Game) zelfstandig op te pakken. De Game benut het potentieel van de vergader- en communicatietools met name voor het creëren van een intern sociaal netwerk voor een duurzaam community-gevoel. De sterkere virtuele verbondenheid legt de basis voor een teammentaliteit waarbij elkaar vooruithelpen en motiveren bij het behalen van de teamdoelen de uitgangspunten vormen.

[Tip 3] Vertrouwen doet bouwen

customer service

Vertrouwen vormt een van de belangrijkste pijlers voor productieve en tevreden medewerkers. Tegelijkertijd wordt dit onder managers beschouwd als een van de moeilijkste aspecten van managen op afstand (Eddleston & Mulki), zeker wanneer het een nieuwe ervaring voor hen is. In dergelijke situaties is het verleidelijk om een rol als micromanager aan te nemen en de voortgang en de activiteiten van individuele medewerker actief te willen volgen. Behalve dat dit de vertrouwensband tussen manager en medewerker ondermijnt (“ik word op de huid gezeten”), is deze manier van werken ook nadelig voor de algehele teamproductiviteit en de werkbalans van de managers zelf (“ik ben meer tijd kwijt aan randzaken dan aan omzetdoelen”).

“Heldere communicatie en vertrouwen zijn essentiële bouwstenen voor succesvol thuiswerken. Hoe meer de organisatie medewerkers vertrouwt, hoe beter de medewerkers gaan presteren.” KPMG

Gelukkig kan het ook anders. Met de mogelijkheden van AtHands Gamification software kunnen managers zich weer vooral richten op de macro-taken.

De Game-modules…

  • … laten medewerkers eigenaarschap ervaren over hun eigen functioneren binnen het bedrijf, wat proactief gedrag bevordert;
  • … sturen dankzij de zelflerende algoritmes ‘eigenhandig’ naar de gewenste ontwikkeling van de medewerkers (zowel individueel als in teamverband);
  • … verlagen de werkdruk voor managers, die op deze manier niet meer voortdurend 1-op-1 begeleiding hoeven te leveren;
  • … bieden real-time performance management, zodat het overzicht ook op afstand beter kan worden bewaard en actief op kwaliteit kan worden gestuurd.

Creëer meer betrokkenheid en productiviteit

Wil je bovenstaande tips in de praktijk brengen? De Move Forward Game geeft in slechts 2 weken tijd nieuwe focus en energie om teamwork op afstand te bevorderen.

 Met sprekende resultaten:

  • 65% van de deelnemers geeft aan waardevolle nieuwe inzichten te hebben opgedaan;
  • 94% van de deelnemers voelt meer betrokkenheid om zowel de eigen resultaten als die van collega’s te verbeteren;
  • 70% van de deelnemers stelt dat de Game de samenwerking met collega’s heeft verbeterd.

Verschillende (middel)grote bedrijven en multinationals, zoals een wereldspeler in bedrijfssoftware, gingen je al voor. Benieuwd hoe de Move Forward Game het thuiswerken bij deze bedrijven heeft verbeterd?

Download casestudy