AtHand winnaar Dutch Game Award 2014 Serious Game AtHand winnaar E-learning award 2014
AtHand winnaar San Accent
Serious Games

AtHand Games

De afgelopen jaren hebben de begrippen ‘Serious Games’ en Gamification’ steeds meer bekendheid en erkenning gekregen als effectieve en gewaardeerde instrumenten om kennis, gedrag en vaardigheden van medewerkers te beïnvloeden. Meestal worden Serious Games gedefinieerd als simulaties, om doelgroepen inzicht te geven in (bijzondere) situaties en middels een veilige maar inspirerende omgeving het leereffect te verhogen. Serious Games worden vaak los van de feitelijke werkplek gespeeld en zijn meestal van korte duur.

Onder ‘gamification’ wordt het ‘leggen van spelmechanismen over de werkelijkheid’ verstaan. Hardloop en fiets apps, waarbij badges, ribbons en leaderboards worden gebruikt om gebruikers te motiveren en progressie te tonen, zijn hiervan een goed voorbeeld.

AtHand Games gebruiken het beste van beide varianten. De games hebben een duidelijk begin en eind, een motiverende verhaallijn en dagen deelnemers uit op vakmanschap, een (gezamenlijk) doel en een mix van competitie en samenwerking. De games nemen deelnemers voor hun ontwikkeling bijna letterlijk ‘bij de hand’, stimuleren en tonen progressie. Zowel van de individuele deelnemer als van de groep. Het gezamenlijk presteren, elkaar inspireren en de onderlinge coaching spelen een grote rol.

Kennis modules kunnen los van de werkplek gespeeld worden. De speler bepaald zelf waar en wanneer. De meeste progressie in de game wordt echter gemaakt door ‘prestaties op de werkvloer’ om te zetten in een score in de game. Door, heel eenvoudig, rapportages, KPI’s en scores uit audits te uploaden in de game sturen AtHand Games direct op gedrag en werk prestaties. AtHand Games zijn hiermee een uitzonderlijk sterk instrument om prestaties te verbeteren, verandering tot stand te brengen of anderszins gedrag te beïnvloeden.

De AtHand Game methodiek is voor het eerst ingezet in 2006. Sindsdien is AtHand structureel haar methodiek aan het bijslijpen en verder aan het optimaliseren. We werken samen met wetenschappelijke partners.

Bekijk hier de AtHand Games

Sales Game
Rookie Game
Performance game
Leadership Game

Gamification Workshop

Zelf op zoek naar de Power of Play? Kom naar onze maandelijkse workshop, begrijp de ‘do’s & dont’s’, de kansen en de valkuilen en de praktische randvoorwaarden voor een succesvol Gamification Workshop.