Ready to make the most of your Business Management Game?

Een business manager levert de beste prestaties door de verbinding en synergie op de werkvloer op te zoeken. Bevlogenheid, empathie en strategisch inzicht vormen onmisbare pijlers bij het behalen van de gewenste bedrijfsdoelen.

Hierin schuilt meteen een grote uitdaging. Hoe verbeter je on-the-job de persoonlijke leiderschap- en communicatievaardigheden van business managers, met behoud van efficiency?

Uitdragen bedrijfsstrategie uitdagend

Menig business manager zal beamen dat medewerkers de drijvende kracht zijn van een succesvolle organisatie. Effectief leiderschap begint dan ook bij het succesvol uitdragen van de bedrijfsdoelstellingen en het effectief aansturen van het personeel.

Toch is het voor veel organisaties een uitdaging om de strategische uitgangspunten, zoals door het MT opgesteld, door te vertalen naar de werkvloer. 

“Gemiddeld 95% van alle medewerkers is niet op de hoogte van de bedrijfsstrategie, of begrijpt deze niet.” – Kaplan & Norton, Harvard Business Review

Kun je spreken van een solide basis voor de implementatie van de bedrijfsstrategie, wanneer slechts 5% van de medewerkers de strategie van de onderneming kent?

business management game

Veilig werken aan soft skills

Business managers die zich openstellen, helder en positief communiceren en de gang van zaken op de werkvloer zo eenvoudig mogelijk maken, zijn over het algemeen succesvoller in de aansturing van personeel. Nieuw leiderschap kan niet meer zonder soft skills.

Hoewel noodzakelijk voor persoonlijke en zakelijke groei, is reflectie op het eigen kunnen en functioneren soms behoorlijk confronterend. Wat nu als er een methode is om in een veilige, niet-confronterende omgeving meer inzicht te krijgen in de eigen prestaties en verbeterpunten en zodoende groei te realiseren in je vaardigheden als manager?

Een Gamification traject van AtHand biedt volop de ruimte om te experimenteren, zonder dat de handelingen in-Game van invloed zijn op de directe zakelijke omgeving. Buiten de zakelijke omgevingssfeer geniet een business manager veel meer vrijheid om uit te vinden wat de best passende leiderschapsaanpak is. Deelnemers maken gebruik van een avatar (een fictief personage in een fictieve omgeving), waardoor een onjuist of suboptimaal antwoord op een spelonderdeel nooit verstrekkende gevolgen heeft. Men durft zichzelf daardoor meer uit dagen.

Uniek beloningsmechanisme

De Leadership Game van AtHand is een op maat gemaakt opleidingstraject, welke spelers uitdaagt leiderschapskwaliteiten te verbeteren, door te concretiseren waar de eigen krachten en valkuilen liggen. De Game stuurt op de ontwikkeling van soft skills en beloont gedrag met punten in de Game.

Door een score toe te kennen aan bepaalde handelingen, zoals het vragen om, ontvangen van en geven van feedback op collega’s, treedt een beloningsmechanisme in werking. Het willen verbreken van de ‘high score’ fungeert als enorme drive om vaardigheden te blijven verbeteren. Dit gaat gepaard met een zekere mate van herhaling, wat maakt dat de gewenste eigenschappen of vaardigheden gedurende dit proces geïnternaliseerd worden.

Het zijn dit soort soft skills welke eraan bijdragen de bedrijfsdoelstellingen succesvol over te kunnen brengen op het personeel.

Ben je ook klaar om verandermanagement door te voeren binnen je organisatie?

business management games

Effectief leiderschap met Business Management Games

Met onze Leadership Game geven business managers op adequate wijze sturing aan de bedrijfsdoelstellingen. De Games helpen:

  • Persoonlijke ontwikkeldoelen te analyseren en te implementeren op de werkvloer;
  • De communicatie en samenwerking tussen personeelsleden te verbeteren;
  • Inzichtelijke gedragsdoelstellingen voor het personeel te formuleren;
  • Meer inzicht te krijgen in besluitvormingsprocessen;
  • Bestaande kennisbronnen optimaal te benutten;
  • Tot leerzame (zelf)inzichten te komen;
  • Soft skills te verbeteren

Maak groei en coaching van persoonlijk leiderschap relevant en interessant met onze Business Management Games.

Ontdek hier onze Leadership Game