Compliance

Realiseer je compliance doelstellingen met Gamification

 

Medewerkers die niet meer opkijken tegen “compliance” en zelf het belang inzien van de kennis voor de juiste wet- en regelgeving binnen hun vakgebied. Daar haal jij je compliance doelstellingen wel mee. Door Gamification spreek je de intrinsieke motivatie van je medewerkers aan. Dat levert je direct resultaat.

Wil je weten wat dit voor jouw organisatie kan betekenen? Lees hieronder meer.

De Friesland

“We zijn zeer tevreden over de samenwerking met AtHand. De ‘Personal Leadership Game’ werd enthousiast gespeeld en heeft medewerkers geholpen meer inzicht te krijgen in persoonlijke krachten en valkuilen. Met de game is een cultuur gecreëerd waarin het geven en ontvangen van feedback veel vaker en constructiever gebeurt dan ervoor.”

Ohra

“De rondes die je speelt zijn afwisselend, het is leerzaam en er zit een spelelement in. Je gaat toch proberen jezelf te verbeteren in wedstrijden/ quizzen. Het is gewoon leuk om te doen.”

Het dilemma voor veel bedrijven is duidelijk:

Hoe gaan we de intrinsieke motivatie van medewerkers aanspreken om niet alleen de examens te maken, maar ook om de stof daadwerkelijk te doorgronden en te begrijpen hoe die in de dagelijkse praktijk toegepast moet worden.

Sturen op intrinsieke motivatie is de sleutel. Mensen die willen leren, ontwikkelen zich sneller en beter dan mensen die moeten leren. De kracht van Gamification zit vooral in de drive die spelers voelen om hun kennis en vaardigheden te verbeteren.

Dilemma’s oefenen

Om in een veilige omgeving te kunnen oefenen met compliance vraagstukken heeft AtHand de stakeholdersmodule ontwikkeld. De dilemma’s die in de stakeholdersmodule staan geven je spelenderwijze inzicht in jouw positie ten opzichte van andere stakeholders. Ethische dilemma’s? Lastige vraagstukken? Ze zijn allemaal in een veilige omgeving in de game te oefenen!

Wat bij Compliance natuurlijk meespeelt is dat iedereen ermee geconfronteerd wordt. Vaak moet iedere medewerker van het hele bedrijf regelmatig een toets doen. Om de vaak saaie en taaie stof wat leuker te maken zetten wij onze games in. Het is schaalbaar zodat iedereen mee kan doen, de medewerkers kunnen elkaar uitdagen wat het leereffect versterkt en… het wordt weer een beetje leuk! Ook niet onbelangrijk om je mensen gemotiveerd te houden!

Stakeholder module

De statistieken van ons ACE! Platform

Ons ACE! Platform wordt ingezet in verschillende landen en we ondersteunen meerdere talen. We zijn er trots op dat onze games door duizenden werknemers van verschillende bedrijven tegelijkertijd gespeeld worden. Vanuit Amsterdam werken we daarbij continu aan verbeteringen en veranderingen, zodat we goed kunnen inspelen op de behoefte.

landen actief

talen

ACE! Platform gebruikers

Plan een demo

Wil je ontdekken hoe game-based learning via ons platform je klanttevredenheid kan verbeteren?

Onze methodiek

De drie pijlers van onze Games

1. Real-time monitoring voor kwaliteitsdoeleinden

Aan de hand van overzichtelijke reports kunnen managers van klantcontactcentra binnen de Game-omgeving eenvoudig en real-time statistieken raadplegen en de progressie volgen. De voortgangsmeting is zowel per individu als op metaniveau inzichtelijk; ideaal voor Quality Monitoring.

Veelvoorkomende klantcasussen en -vragen vormen een perfect uitgangspunt voor kennisvragen en praktijkopdrachten. Hier kunnen medewerkers in een veilige omgeving worden getoetst op hun bekwaamheid (empathisch vermogen, handelingssnelheid, doelgerichtheid, et cetera).

Ook wij houden een oogje in het zeil. In onze wekelijkse rapportages delen we de belangrijkste ontwikkelingen. Daarnaast werken we met verschillende activatiestrategieën toe naar een 100% deelnemersregistratie.

2. Standaard software, maatwerk invulling

Bij AtHand bekijken we Game-Based Learning heel pragmatisch. Door middel van standaardsoftware met een maatwerk invulling maken we onze Games betaalbaar, toegankelijk, snel inzetbaar en schaalbaar. 

De uiteindelijke Game-invulling en het succes ervan worden bepaald door de content van de Game. De precieze invulling wordt op de volgende manier verzorgd: 

 • AtHand levert overzichtelijke en gebruiksvriendelijke templates waarin je wordt geïnstrueerd hoe je in de Game-omgeving goede, gerichte vragen stelt. We delen hierbij heldere richtlijnen voor aanlevering;
 • Aan de hand van begeleide contentsessies zorgen we dat de content past bij je bedrijfsdoelstellingen en de gekozen Game-thematiek;
 • Door iemand intern aan te wijzen als Game-Manager of Game-Master, is het mogelijk om zonder tussenkomst van een IT-specialist wijzigingen in de content door te voeren en/of nieuwe deelnemers toe te voegen;
 • Verwijs in de Game naar bestaande kennisbanken/e-learnings en andere digitale, interne kennisbronnen om deze informatie adaptiever te maken en effectiever te benutten.

  3. Toegankelijkheid op één

  De Games van AtHand zijn op meerdere fronten toegankelijk:

  • Altijd en overal speelbaar. De leermodules zijn digitaal en toegankelijk op desktop, tablet én smartphone. Naast een werkende internetverbinding heeft de gebruiker slechts een URL nodig om met de Game aan de slag te kunnen;
  • Geen dure investeringen nodig. Bijkomend voordeel van onze cloud-based benadering is dat je zelf geen investeringen hoeft te doen voor IT-systemen;
  • Iedereen kan ermee overweg. De leermodules hebben een laagdrempelige, intuïtieve opzet en zijn derhalve geschikt voor jong en oud.

  Onze klanten

  Vodafone Ziggo
  Logo T-Mobile
  Logo Lebara
  Logo Zilveren Kruis
  Logo Sony
  Logo Transcom
  Logo LG
  Logo Achmea
  Logo Unive
  Logo Exact
  Logo KPN
  Logo CBRE
  Logo PWC
  Logo Poly
  Logo De Friesland
  Logo FBTO

  Veelgestelde vragen

  Is Gamification een garantie voor een succesvolle onboarding?

  Gamification laat zich het beste omschrijven als ‘een turbo op leren en presteren’, die – net als op de turbo op je auto – pas een snelheidsboost geeft wanneer de basis goed is. Om van onboarding door middel van Gamification een succes te maken moet ten minste aan enkele randvoorwaarden zijn voldaan. Zo moeten de benodigde ICT-systemen naar behoren functioneren en dienen medewerkers enkele basisprocessen en -werkzaamheden onder de knie te hebben. Los daarvan, maar niet minder belangrijk: medewerkers moeten zich in hun groei- en leerproces gesteund voelen.

  Timing is ook een cruciale factor. Met Gamification sturen op performance in een periode waarin onlangs een reorganisatie is aangekondigd achten we niet verstandig. Wanneer het stof echter is neergedaald en ieders rol binnen de organisatie weer duidelijk is mag het gas erop en helpt Gamification om ieder snel en effectief bij te laten dragen aan het nieuwe succes.

  We zijn ervan overtuigd dat een succesvol Gamification-traject ontstaat vanuit intrinsieke motivatie. Wij helpen je deze drive te bewerkstelligen en te versterken en de randvoorwaarden voor een effectieve inzet van Gamification in kaart te brengen.

  Bij AtHand starten we enkel projecten op wanneer we overtuigd zijn dat we, samen met onze opdrachtgever, meetbaar en structureel succes zullen realiseren.

  Game-Based Learning is het meest effectief en rendabel bij een personeelsbestand vanaf 50 FTE.

  Is een Gamification-traject van 4 tot 6 weken wel voldoende voor structureel effect?
  We zijn van mening dat Gamification kort genoeg moet duren om bijzonder te blijven, maar lang genoeg voor structurele resultaten. De neurocognitieve inzichten van Het Instituut voor Brein Centraal Leren stellen dat het ongeveer zes weken duurt om dagelijkse aanpassingen van gedrag om te zetten naar een blijvend effect. (Deze mate van herhaling zien we tevens terug in de structuur van onderwijsprogramma’s en trainingen van topsporters.)

  Een Gamification traject werkt optimaal wanneer deze is opgezet als leersprint van meerdere weken met een dagelijks interactiemoment. Deze leersprint is na enkele maanden te herhalen, met aangepaste content en doelstellingen, resulterend in een compleet nieuwe spelervaring. Op deze manier zorgt onze Gamification-aanpak voor structurele leereffecten. Ons ACE! Platform is erop ingericht bovenstaande aanpassingen te faciliteren.

  Sturen de Games alleen op het versterken van kennis?
  AtHand Games zijn het meest effectief wanneer wordt gestuurd op een mix van kennis, vaardigheden, gedrag en prestaties van medewerkers. De onderlinge verhouding hiervan is per Game instelbaar. Op deze manier sluiten we zo nauw mogelijk aan bij de 70-20-10 filosofie die stelt dat mensen vooral leren door te doen.

  In onze Games wordt het tonen van gedrag en vaardigheden over het algemeen zwaarder beloond dan het tonen van kennis. Soms is kennis echter een doel op zich, zoals bij het ondersteunen van periodieke educatie of het overbrengen van product- of compliance kennis. Onze WFT Game, die medewerkers helpt eerder een WFT-certificaat te behalen, is een goed voorbeeld van een dergelijke kennisgame.

  Hoe sluit Gamification aan bij onze bestaande kennis, audit(s) en coachingssystemen?
  De Onboarding Games van AtHand vervangen geen bestaande systemen, maar versterken wel het gebruik en effect ervan. Het gebruik van een bestaande kennisbank of ander e-learning platform krijgt aanmerkelijk meer context (lees: een enorme kwalitatieve en kwantitatieve boost), wanneer de Game hiernaartoe verwijst. Dergelijke kennismodules worden immers adaptiever en daarmee effectiever benut.

  De gemeten resultaten van bestaande audits, mystery shopping of quality monitoring stijgen aanzienlijk wanneer je deze ‘ombuigt’ in een Game-score. Iets wat normaal gesproken wordt beleefd als controlemoment, voelt als een kans om te scoren. In combinatie met proactieve, concrete en positieve coaching vanuit management wordt het langetermijneffect hiervan versterkt.

  Wat is de technische impact van een Game?
  AtHand Games zijn ‘cloud-based’. Zolang er sprake is van een werkende internetverbinding heeft de gebruiker alleen een URL nodig om met de Onboarding Game te kunnen werken. De Game Master verzorgt de distributie van deze URL met bijbehorende en persoonlijke activatiecode voor alle deelnemers.

  In overleg ontwikkelt AtHand eveneens koppelingen met bestaande rapportagesystemen, e-learning platformen of een zogenaamde Single Sign On. Over het algemeen zijn dit maatwerktrajecten die binnen enkele weken gerealiseerd kunnen worden.

  Hoe zit het met de privacy en security?
  AtHand hanteert hoge standaarden ten aanzien van privacy, security en dataprotectie. Voor de meeste van onze Games worden slechts drie zaken op onze servers vastgelegd, namelijk: naam, e-mailadres en XP. XP staat hierbij voor eXperience Points, oftewel de score in de Game. Laatstgenoemde betreft een abstract getal dat lastig is te herleiden naar daadwerkelijke prestaties op de werkvloer.

  Om KPI’s om te zetten in een Game-score, krijgt de Game Manager alle te verwerken KPI’s aangeleverd via een extra beveiligde serververbinding. Alle data wordt op deze plek tijdens een Game gecodeerd opgeslagen en na afloop van de Game vernietigd. Onze Onboarding Games zijn ontwikkeld conform de internationale OWASP top 10 standaard en worden ook als zodanig gemonitord. Dit wil zeggen dat alle belangrijke en bekende internationale veiligheidsrisico’s zijn afgedekt. Onze security standaard wordt regelmatig getest door middel van zogeheten pentesten.

  Onze Awards

  San Accent

  BlackBerry – DoJo

   

  E-Learning Award

  Nokia/Navteq – Map Makers Society

  Dutch Game Awards

  KPN – The Fiber Game