Nieuwe werkvormen vragen om nieuwe managementvaardigheden. Management Games verbeteren het zelforganiserende en zelfoplossende vermogen binnen teams, om zo sneller en adequater te anticiperen op veranderende marktomstandigheden. De leidinggevende anno nu vertolkt daarom een meer coachende rol dan voorheen, waarbij vertrouwen de basis vormt.  

De vraag is echter: hoe activeert en bevordert Gamification persoonlijk eigenaarschap? En hoe vergroot ditzelfde principe de synergie op de werkvloer?

Interne dienstverlening sleutel tot succes

Een goede verkooppropositie alleen is geen garantie voor succes. Om echt klantgericht te werk te kunnen gaan, dienen medewerkers zich ook intern hulpvaardig op te stellen.

Organisaties die hun interne dienstverlening op orde hebben, zijn over het algemeen wendbaarder en draagkrachtiger dan branchegenoten die dit nalaten.

Hoewel de heersende gedachte is dat het stroomlijnen van de interne organisatie vooral een kostenpost vormt, levert het – naast een grotere werknemerstevredenheid – vooral financieel gewin op, doordat werkzaamheden efficiënter worden ingericht:

“Wanneer medewerkers ervaren dat zij de ruimte hebben om zelf hun werkzaamheden op de juiste manier in te richten, maken zij het werk voor elkaar leuker én gemakkelijker. Zo worden de organisatiedoelstellingen eerder behaald.” Effectory

business management game

Gedeelde ervaring, gedeelde verantwoordelijkheid

Hoe je aanstuurt op een efficiëntere werkwijze die brede navolging krijgt van alle betrokkenen? Meer productiviteit en betrokkenheid op de werkvloer bereik je niet met van boven opgelegde regels en protocollen, maar met positieve feedback en waardering vanuit de sociale werkomgeving.

De Management Games van AtHand laten medewerkers eigenaarschap ervaren over hun eigen leerontwikkeling, rol en functioneren binnen het bedrijf. Het voltooien van in-Game uitdagingen, het behalen van de hoogst mogelijke score en het ontvangen van beloningen, geven stuk voor stuk een goed gevoel en stimuleren derhalve het ontwikkelingsproces van de deelnemers, zowel individueel als in teamverband.

“Binnen het middenmanagement houdt het ervaren van eigenaarschap verband met ondernemend gedrag. Een organisatie is toekomstbestendiger naarmate haar medewerkers dit gedrag vertonen. Hun vermogen om kansen te identificeren, winstgevende ideeën te genereren, risico’s te inventariseren, te innoveren en strategische vernieuwing in gang te zetten, zijn fundamenteel voor het verbeteren van de waardepropositie.” – Mustafa & Hughes, Journal of Leadership & Organizational Studies

Het feit dat spelers niet alleen zicht hebben op hun eigen voortgang, maar ook op de ontwikkeling van het team waar zij deel van uitmaken, enthousiasmeert om elke dag verder te leren en beter te presteren. Wie een belangrijke bijdrage levert waar het complete team van profiteert, kan rekenen op meer erkenning en status uit de peergroup: uitermate krachtige bronnen voor het ervaren van werkplezier.

Bovenstaande Gamification-principes zetten aan tot herhaling (wat het leerrendement ten goede komt) en spreken daarmee het zelfsturende vermogen van het team aan. En doordat elkaar vooruithelpen hier een integraal onderdeel van vormt, wordt gelijktijdig de gewenste gedragsverandering bereikt die bijdraagt aan meer synergie op de werkvloer.

Gamification resulteert in een betere performance door uit te gaan van groepsdenken.

Een ijzersterk team met een Management Game

Je bedrijfssucces wordt voor een groot deel bepaald door de synergie die je weet aan te brengen binnen en tussen de verschillende teams en afdelingen.

Bouw nu ook aan een ijzersterk team met de Management Games van AtHand. De Games zijn inzetbaar voor diverse managementdoelen:

  • Het verbeteren van de communicatie en samenwerking tussen collega’s onderling;
  • Het formuleren van inzichtelijke gedragsdoelstellingen voor het personeel;
  • Het verkrijgen van meer inzicht in besluitvormingsprocessen.

Athand beschikt over talrijke interessante Game thema’s met elk een eigen insteek. We denken graag met je mee over het opzetten van een geschikte Management Game die aansluit bij het behalen van je bedrijfsdoelstellingen.

Wil je ook het meeste uit je medewerkers halen? In onze Whitepaper lees je waarom Gamification onmisbaar is voor een snelle en betere ontwikkeling van je personeel.

Download whitepaper