AtHand winnaar Dutch Game Award 2014 Serious Game AtHand winnaar E-learning award 2014
AtHand winnaar San Accent

FAQ

Als een game meestal maar zes weken duurt? Hoe zet ik gamification dan structureel in?

Leren, jezelf ontwikkelen, gaat het best door te werken met focusperiodes. Dit zien we terug in de structuur van onderwijsprogramma’s en de trainingen van topsporters. Spel versterkt deze focus, zorgt voor een gezamenlijk doel, mindset en energie. Zoals de sfeer in een land verandert tijdens de Olympische Spelen of een WK voetbal, versterkt een gamification traject de focus op een gezamenlijke verbetering of het behalen van een doel. AtHand helpt bedrijven deze ‘turbo op leren en presteren’ structureel in te zetten. Ons ACE! Platform maakt het hierbij mogelijk om steeds te variëren in gameplay, content en doelstellingen.

Zijn AtHand Games ook geschikt voor oudere, serieuze doelgroepen?

Ja. Elke game heeft een helder en algemeen geaccepteerd doel, stuurt op het verbeteren van vakmanschap en geeft, binnen duidelijke kaders, een zekere autonomie aangaande de vorm waarop deelnemers hun doelen bereiken. Tel hier de waardering die deelnemers krijgen en het spelplezier bij op en de succesformule is duidelijk, ongeacht profiel of leeftijd van de spelers. De vorm en ‘gameplay’ zijn aanpasbaar aan de doelgroep. Relevante inhoud en doelstellingen van de game blijven een absolute randvoorwaarde.

Wat bedoelen jullie met ‘een game is een leersprint’?

Johan Huizinga stelde al: “Een spel is een afwijking van de realiteit”. Bij AtHand zijn wij er dan ook van overtuigd dat gamification trajecten een ‘kop en een staart’ moeten hebben. Een voetbalwedstrijd duurt meestal 90 minuten en de belangrijkste voetbalwedstrijd ter wereld wordt slechts éénmaal in de vier jaar gespeeld. Gamification moet dus kort genoeg duren om bijzonder te blijven maar lang genoeg zijn voor een structureel effect. Vanuit ‘Brein-centraal-leren’ en uit praktische ervaring, zien we dat een periode van zes weken intensief spelen, veranderen en leren, in de meeste gevallen ideaal is. Deze ‘leersprint’ is na enkele maanden weer te herhalen, nu met andere content, gameplay en doelstellingen. Zo is gamification de structureel inzetbare ‘turbo op leren en presteren’.

Kan ik sturen op competitie, zonder dat er verliezers zijn?

De Engelse hoogleraar Richard Bartle beschrijft in zijn ‘Taxonomy of Player Types’ drijfveren van verschillende type spelers. Niet iedereen is competitief als een ‘killer’, wordt gedreven door samenwerking als een ‘socializer’ of heeft de onderzoekende eigenschappen van een ‘explorer’. AtHand Games bieden daarom een variatie aan game-thema’s, game-play en look-and-feel. Uiteindelijk willen we dat elke game, voor elke speler voelt als het leveren van een unieke prestatie, een beetje zoals het uitlopen van een marathon of het beklimmen van een berg. Het inspireert en je bent blij en trots dat je je doelen gehaald hebt, of je nu de beste was, of niet. Verliezers.. die kennen we dus niet.

Is gamification ALTIJD succesvol inzetbaar?

‘Nee.’ Is het simpele antwoord. Deze ‘turbo op leren en presteren’ helpt, net zoals die turbo op je auto, om te versnellen als de basis goed is. Benodigde systemen moeten werken, je mensen dienen de basisprocessen onder de knie te hebben en moeten zich ‘veilig voelen’. Een Performance Game aanzetten in een periode waarin net een reorganisatie aangekondigd is en mensen onzeker zijn over hun baan, achten we niet verstandig. Zodra het stof is neergedaald en een ieders plekje en rol weer duidelijk is, kan het gas erop en helpt gamification om eenieder snel een maximale bijdrage te laten leveren aan het nieuwe succes. Een succesvol gamification traject ontstaat vanuit intrinsieke motivatie. Wij helpen je deze verder te versterken, de randvoorwaarden voor succesvolle inzet van gamification in kaart te brengen en zoeken dan, met elkaar, naar de juiste timing. AtHand start projecten op wanneer we er van overtuigd zijn dat we, samen met onze opdrachtgever, een meetbaar succes zullen creëren. Alleen dan namelijk, zal het bijdragen tot onze missie, gamification de structurele en gewaardeerde plek geven die het verdient.

Stuur ik met een game alleen op het versterken van kennis?

Het liefst sturen we met AtHand Games op een mix van kennis, vaardigheden, gedrag en prestaties van medewerkers. De onderlinge verhouding hiervan is, per game, instelbaar. Op deze manier sluiten we zo nauw mogelijk aan bij de 70-20-10 filosofie die stelt dat mensen vooral leren door te doen. In onze games wordt het tonen van gedrag en vaardigheden dus meestal zwaarder beloond dan het tonen van kennis. Soms echter is kennis een doel op zich. Denk hierbij aan het ondersteunen van periodieke educatie of het overbrengen van product- of compliance kennis. De WFT Game, die medewerkers helpt eerder een WFT (Wet Financieel Toezicht) Certificaat te behalen is ook een mooi voorbeeld van een specifieke kennisgame.

Hoe sluit gamification aan bij onze bestaande kennis, audit en coachsystemen?

AtHand Games vervangen geen bestaande systemen maar versterken het gebruik en effect. Het gebruik van een kennisbank krijgt een enorme kwalitatieve en kwantitatieve boost door hier een Performance Game op te zetten. Een e-learning platform met 150 verschillende modules wordt adaptief, veel meer en vooral effectiever gebruikt door deze te koppelen aan een Rookie Game of Leadership Game. De gemeten resultaten van je bestaande audits, mystery shopping of quality monitoring stijgen fors wanneer je deze omzet in een gamescore. Iets dat normaal beleefd wordt als controle, is nu ineens een kans om te scoren, samen plezier van te hebben. Het goed begeleiden van managers en om, middels gamification,  pro-actiever, concreter en positiever te coachen versterkt het lange termijn effect.

Jullie leggen veel data van onze medewerkers vast, hoe zit het met de privacy?

AtHand hanteert hoge standaarden ten aanzien van privacy, security en data protectie. Voor de meeste van onze games worden drie zaken op onze servers vastgelegd: Naam, e-mail adres en XP. XP staat hierbij voor eXperience Points, oftewel de score in de game. Dit laatste is een abstract getal dat lastig is terug te herleiden naar daadwerkelijke prestaties op de werkvloer. Om KPI’s om te zetten in een game score, krijgt de Game Manager alle te verwerken KPI’s aangeleverd via een extra beveiligde server verbinding. Alle data wordt hier tijdens een game ‘encrypted’ opgeslagen en na afloop van de game vernietigd.

Wat is de technische impact van het opstarten van een game?

AtHand Games zijn ‘cloud based’. Zolang je dus beschikt over een internet verbinding, heb je alleen een URL nodig om met de game te kunnen werken. De Game Master verzorgt de distributie van deze URL met bijbehorende en persoonlijke activatiecode. Voor sommige klanten ontwikkelt AtHand koppelingen met bestaande rapportage systemen, e-learning platformen of een zogenaamde Single Sign On. Over het algemeen zijn dit maatwerktrajecten die binnen enkele weken zijn te realiseren.

Hoe zit het met online security?

Het ACE! Platform is ontwikkeld en wordt gemonitord onder de internationale OWASP top 10 standaard. Hiermee zijn alle, belangrijke en bekende internationale veiligheidsrisico’s afgedekt. Onze security standaard wordt regelmatig getest door middel van zogeheten penetratie tests.

Zijn AtHand Games ook op mobiel te spelen?

Zeker. ACE! is geoptimaliseerd voor alle gangbare browsers voor desktop, laptop, tablet en mobiel. Hierbij is de mobiele ervaring ontwikkelt als een app ervaring. Technisch gezien maken we echter ‘gewoon’ gebruik van de mobiele browser. Dit houdt het gebruik laagdrempelig, garandeert maximaal bereik en een optimale gebruikerservaring.

Zijn er vaak updates aan het ACE! Platform?

Het ACE! Platform wordt structureel onderhouden en verder geoptimaliseerd. Meerdere malen per jaar worden nieuwe functionaliteiten toegevoegd. Gebruikers van ACE! en AtHand Games krijgen elk kwartaal een toelichting met demonstratie van de beschikbare updates. AtHand voegt tevens minimaal één nieuw game-thema per jaar aan ACE! toe.

Worden klanten ook betrokken bij verdere ontwikkeling van ACE! ?

AtHand organiseert gemiddeld tweemaal per jaar een ACE! Partner meeting.