Gamification

Let's Play!

Is gamification ook jouw oplossing? We denken graag met je mee. Vraag een afspraak aan via onderstaande button!

 

Meeting inplannen

Wat is gamification?

Virtueel of in het echt: beloningen zijn effectief voor motivatie en een goede werksfeer!

Gamification (of: game-based learning) is een soort E-learning, maar dan met een extra focus op motivatie en fun. Dat kan door het gebruik van veel interactie! Gamification op de werkvloer is een combinatie van twee elementen: spelvormen (denk aan een puzzel, quiz of battle) en beloningsmechanismen (zoals punten, achievements en ‘badges’). Een zogenaamde ‘serious game’ kan als een turbo worden ingezet op je bestaande leeromgeving. Zo wordt deze nóg effectiever. Maar dat is nog niet het enige!

Het unieke aan onze serious games is dat ze heel meetbaar zijn dankzij de gebruikersdata. Je bepaalt als manager zelf waar je op wilt sturen. Hoe actief zijn de deelnemers? Hoe verloopt de kennisprogressie? Dankzij het dashboard kun je er direct op inspelen. Zo kunnen we zorgen voor een naadloze overgang tussen training en toepassing in de praktijk.

Waarom het werkt

Spel ligt diepgeworteld in de menselijke aard. Nog meer zelfs dan taal of cultuur! De behoefte om te spelen komt niet alleen voort uit plezier, maar ook uit sociale verbinding. Doordat spel ons daarbij uitdaagt in creatieve oplossingen te denken, worden er op rap tempo kennis en vaardigheden opgedaan.

Direct met je meedenken? Neem contact met ons op.

Onze methodiek

Proces in 4 stappen

Je formuleert je doelstellingen in termen van kennisopbouw, gedragsverandering of specifieke KPI’s

We kiezen samen de spelelementen om deze doelstellingen te realiseren

Inrichting van de game, met een focus op herhaling, interactie en uitdaging voor optimaal effect

athand

Analyse en evaluatie van de resultaten, met mogelijkheden tot uitbreiding of voortzetting

Je zou het niet denken, maar het bouwen van een serious game is heel simpel! Ons platform maakt het mogelijk om in één keer een nieuwe leeromgeving te creëren met een keuze aan elementen die al klaarstaan. Er zullen dus geen onnodige kosten uitgaan naar ontwikkeling.

Als experts van gamification adviseren we je over de beste keuzes en mogelijkheden voor jouw doelstellingen. Er zijn veel verschillende richtingen die je met je uitdaging op kunt. Ga je bijvoorbeeld voor een onboarding, sales of service game? Geen zorgen, er staat niets vast en we denken altijd met je mee!

Battle module start

Compliance whitepaper

Gamification voor het leren begrijpen van wet- en regelgeving? Goede keuze! Ontdek hoe je compliance leuk kunt maken met de gratis compliance whitepaper.

Gamification whitepaper

In een notendop gamification leren kennen en weten hoe je het kunt toepassen. Dat kan dankzij de gratis gamification whitepaper.

Stakeholder module

Een paar van onze cases

KPN Globetrotters

Veiligheid

NLVVM Heroes

Veiligheid

Klantcontact Quiz Champs

Klanttevredenheid

Veelgestelde vragen

Blank
Is Gamification een garantie voor succes?

Gamification laat zich het beste omschrijven als ‘een turbo op leren en presteren’, die – net als op de turbo op je auto – pas een snelheidsboost geeft wanneer de basis goed is. Om van Gamification een succes te maken moet ten minste aan enkele randvoorwaarden zijn voldaan. Zo moeten de benodigde ICT-systemen naar behoren functioneren en dienen medewerkers enkele basisprocessen en -werkzaamheden onder de knie te hebben. Los daarvan, maar niet minder belangrijk: medewerkers moeten zich in hun groei- en leerproces gesteund voelen.

Timing is ook cruciale factor. Met Gamification sturen op performance in een periode waarin onlangs een reorganisatie is aangekondigd achten we niet verstandig. Wanneer het stof echter is neergedaald en ieders rol binnen de organisatie weer duidelijk is mag het gas erop en helpt Gamification om ieder snel en effectief bij te laten dragen aan het nieuwe succes.

We zijn ervan overtuigd dat een succesvol Gamification-traject ontstaat vanuit intrinsieke motivatie. Wij helpen je deze drive te bewerkstelligen en te versterken en de randvoorwaarden voor een effectieve inzet van Gamification in kaart te brengen.
Bij AtHand starten we enkel projecten op wanneer we overtuigd zijn dat we, samen met onze opdrachtgever, meetbaar en structureel succes zullen realiseren.

Is een Gamification-traject van 4 tot 6 weken wel voldoende voor structureel effect?

We zijn van mening dat Gamification kort genoeg moet duren om bijzonder te blijven, maar lang genoeg voor structurele resultaten. De neurocognitieve inzichten van Het Instituut voor Brein Centraal Leren stellen dat het ongeveer zes weken duurt om dagelijkse aanpassingen van gedrag om te zetten naar een blijvend effect. (Deze mate van herhaling zien we tevens terug in de structuur van onderwijsprogramma’s en trainingen van topsporters.)

Een Gamification traject gedijt optimaal wanneer deze is opgezet als leersprint van meerdere weken met een dagelijks interactiemoment. Deze leersprint is na enkele maanden te herhalen, met aangepaste content en doelstellingen, resulterend in een compleet nieuwe spelervaring. Op deze manier zorgt onze Gamification-aanpak voor structurele leereffecten. Ons ACE! Platform is erop ingericht bovenstaande aanpassingen te faciliteren.

Sturen de Games alleen op het versterken van kennis?

AtHand Games zijn het meest effectief wanneer wordt gestuurd op een mix van kennis, vaardigheden, gedrag en prestaties van medewerkers. De onderlinge verhouding hiervan is per Game instelbaar. Op deze manier sluiten we zo nauw mogelijk aan bij de 70-20-10 filosofie die stelt dat mensen vooral leren door te doen.

In onze Games wordt het tonen van gedrag en vaardigheden over het algemeen zwaarder beloond dan het tonen van kennis. Soms is kennis echter een doel op zich, zoals bij het ondersteunen van periodieke educatie of het overbrengen van product- of compliance kennis. Onze WFT Game, die medewerkers helpt eerder een WFT-certificaat te behalen, is een goed voorbeeld van een dergelijke kennisgame.

Kan ik sturen op competitie, zonder dat er verliezers zijn?

Ieder persoon heeft andere karaktereigenschappen. De Engelse hoogleraar Richard Bartle weet de drijfveren van verschillende typen spelers goed te duiden in zijn ‘Taxonomy of Player Types’. Niet iedereen is zo competitief als een ‘killer’, wordt gedreven door samenwerking als een ‘socializer’ of heeft de onderzoekende eigenschappen van een ‘explorer’. Onze Games hebben oog voor de verschillende drijfveren en bieden daarom een variatie aan Game-thema’s, spelervaringen en look-and-feel.

We vinden het belangrijk dat elke Game voor elke speler voelt als het leveren van een unieke prestatie, vergelijkbaar met het uitlopen van een marathon of het beklimmen van een berg. Een Game moet vooral inspireren en het beste in iemand naar boven halen. Ongeacht of diegene nu uiteindelijk het beste presteerde. De Games kennen dus geen verliezers.

Zijn AtHand Games ook geschikt voor oudere doelgroepen?

Toegankelijkheid en gebruiksvriendelijkheid staan centraal bij de Games van AtHand. De Games hebben een laagdrempelige opzet en kennen een intuïtieve besturing. De waardering en het spelplezier dat deelname met zich meebrengen, oefenen een universele aantrekkingskracht uit en zijn niet gebonden aan leeftijd of andere persoonlijke kenmerken.

Dat AtHand Games zo breed inzetbaar zijn, komt doordat gebruik wordt gemaakt van tijdloze spelmechanismen. ‘Spel’ vormt een diepgeworteld construct van ons menszijn, meer nog dan taal of cultuur. Men speelt niet alleen omwille van plezier, maar ook vanwege de sociale component die erachter schuilgaat en de bijdrage die het levert aan de ontwikkeling van vaardigheden.

Zijn AtHand Games ook op mobiel te spelen?

Onze Games zijn geoptimaliseerd voor alle gangbare browsers voor desktop, laptop, tablet en mobiel. Gebruiksvriendelijkheid staat hierbij voorop. De mobiele ervaring is ontwikkeld als een app-ervaring, maar maakt gebruik van de mobiele browser. Dit garandeert maximale compatibiliteit, een zo groot mogelijk bereik en een optimale gebruikerservaring.

Wat is de technische impact van een Game?

AtHand Games zijn ‘cloud-based’. Zolang er sprake is van een werkende internetverbinding heeft de gebruiker alleen een URL nodig om met de Game te kunnen werken. De Game Master verzorgt de distributie van deze URL met bijbehorende en persoonlijke activatiecode voor alle deelnemers.

In overleg ontwikkelt AtHand eveneens koppelingen met bestaande rapportagesystemen, e-learning platformen of een zogenaamde Single Sign On. Over het algemeen zijn dit maatwerktrajecten die binnen enkele weken gerealiseerd kunnen worden.

Hoe sluit Gamification aan bij onze bestaande kennis, audit(s) en coachingssystemen?

AtHand Games vervangen geen bestaande systemen, maar versterken wel het gebruik en effect ervan. Het gebruik van een bestaande kennisbank of ander e-learning platform krijgt aanmerkelijk meer context (lees: een enorme kwalitatieve en kwantitatieve boost), wanneer de Game hiernaartoe verwijst. Dergelijke kennismodules worden immers adaptiever en derhalve effectiever benut.

De gemeten resultaten van bestaande audits, mystery shopping of quality monitoring stijgen aanzienlijk wanneer je deze ‘ombuigt’ in een Game-score. Iets wat normaal gesproken wordt beleefd als controlemoment, voelt als een kans om te scoren. In combinatie met proactieve, concrete en positieve coaching vanuit management wordt het langetermijneffect hiervan versterkt.

Hoe zit het met de privacy en security?

AtHand hanteert hoge standaarden ten aanzien van privacy, security en dataprotectie. Voor de meeste van onze Games worden slechts drie zaken op onze servers vastgelegd, namelijk: naam, e-mailadres en XP. XP staat hierbij voor eXperience Points, oftewel de score in de Game. Laatstgenoemde betreft een abstract getal dat lastig is te herleiden naar daadwerkelijke prestaties op de werkvloer.

Om KPI’s om te zetten in een Game-score, krijgt de Game Manager alle te verwerken KPI’s aangeleverd via een extra beveiligde serververbinding. Alle data wordt op deze plek tijdens een Game gecodeerd opgeslagen en na afloop van de Game vernietigd.
Onze Games zijn ontwikkeld conform de internationale OWASP top 10 standaard en worden ook als zodanig gemonitord. Dit wil zeggen dat alle belangrijke en bekende internationale veiligheidsrisico’s zijn afgedekt. Onze security standaard wordt regelmatig getest door middel van zogeheten pentesten.