Binnen bedrijven wordt Gamification al vele jaren succesvol ingezet om leer- en verandertrajecten te versterken. Er gaat een aantoonbare en sterk motiverende werking uit van het toevoegen van uitdaging en emotie aan de leerervaring. Wat schuilt er achter het stimulerende karakter van Gamification?

Dopamine zet aan tot herhaling

Positieve ervaringen zorgen voor de aanmaak van het ‘gelukshormoon’ dopamine, wat men ervaart als een gevoel van gelukzaligheid en dikwijls onoverwinnelijkheid. Deze sensatie brengt een zeker verlangen naar meer teweeg. Wanneer zich een prettige ervaring voordoet, zal het brein alles in werking stellen om dit aangename gevoel te blijven ervaren. Om invulling te geven aan deze behoefte moet dezelfde handeling dus regelmatig worden uitgevoerd.

De Gamification methodiek speelt in op het werkingsprincipe van dopamine. De ingebouwde beloningsmechanismen in de desbetreffende Games zetten aan tot de benodigde herhaling om leer- en verandertrajecten zo effectief mogelijk aan te sturen.

Dopamine vergroot het leereffect

Dopamine heeft niet alleen een opwekkend effect – het vergroot óók het leereffect, doordat het concentratievermogen en het geheugen worden geactiveerd. Anders gezegd: door emotie toe te voegen aan een leerervaring onthouden we beter.

Gedragsverandering in slechts 6 weken

Gedragsverandering gaat niet vanzelf. AtHand-oprichter Marcel Mens legt in de nieuwste Serious Game Bite uit hoe je een Gamification traject zo vormgeeft dat het beloningscentrum in de hersenen optimaal wordt aangesproken.

In onderstaande video ontdek je hoe je met de kracht van Gamification (en de werking van dopamine) in een periode van slechts 4 tot 6 weken bouwt aan de gewenste gedragsverandering van je personeel:

Vond je deze video interessant? Schrijf je in voor de Serious Game Bites mailing, en kom als eerste te weten wanneer er een nieuwe Serious Game Bite online staat!

Inschrijven