Gamification voor bedrijfsmatige toepassingen vraagt om software die even flexibel is als de gebruikers die ermee worden bediend. Waar moet een Gamification framework aan voldoen voor een goede, veilige werking? Welke bouwstenen zijn nodig voor een optimaal leerrendement? En hoe zorg je voor een schaalbare benadering? De antwoorden op deze vragen lees je hier.

Creëer een veilige leeromgeving

Een leeromgeving moet voor deelnemers altijd een goede vertrouwensbasis vormen. Met Gamification software is dit te realiseren middels:

 • Hoge security-standaarden. Deelnemers moeten erop kunnen vertrouwen dat hun gegevens in veilige handen zijn en enkel gebruikt worden ter ondersteuning van de leerdoelen. Leg alleen datgene vast wat de ontwikkeling van de gebruikers vooruithelpt. Bij de Games van AtHand worden uitsluitend naam, e-mailadres en XP (eXperience Points; ofwel scores in de Game) vastgelegd. Deze gegevens zijn alleen inzichtelijk voor Game Manager(s) en medespelers, worden gecodeerd opgeslagen en na afloop van het traject vernietigd. Met deze veiligheidswaarborgen voldoen de Games aan de internationale OWASP top 10 standaarden;
 • Het gebruik van avatars. Deelnemers komen sneller tot leerzame (zelf)inzichten wanneer zij het gevoel hebben zich buiten de zakelijke omgevingssfeer te bevinden. Door gebruik te maken van fictieve personages in een fictieve omgeving durven zij zichzelf en andere deelnemers meer uit te dagen. Deze vorm van ‘learning on the job’ laat ruimte voor leren door uitproberen. Acties in de spelomgeving hebben immers geen gevolgen in het echte leven.

Heb oog voor persoonlijke ontwikkeldoelen

De effectiviteit van een Gamification traject valt of staat met het doorlopen van een persoonlijk leerpad. De Gamification software van AtHand maakt het mogelijk op werknemersniveau bij te sturen op kennis en vaardigheden:

 • Dankzij zelflerende algoritmes bewegen de spelonderdelen mee met het bestaande kennisniveau en wordt per individu gesignaleerd waar de leerbehoefte het grootst is en aanvullende training gewenst is;
 • Een belangrijk voordeel van een dergelijk adaptief leertraject (lees: leertraject op maat) is dat hiervoor geen één-op-één-begeleiding nodig is, wat de Games uitermate schaalbaar maakt.

Kies voor een pragmatische aanpak

Een unieke en effectieve Game realiseren alleen mogelijk met duur maatwerk? Niet wanneer je gebruik kunt maken van een bestaand en bewezen effectief Gamification framework dat met verschillende modules eigen gemaakt kan worden.

Maak kennis met ACE!: ons modulaire Gamification platform met eenvoudig te configureren Games die volledig zijn in te richten naar de wensen van de gebruiker. ACE! maakt het mogelijk verschillende spellagen aan te brengen die samen een uniek geheel vormen. De opbouw van de Games binnen dit platform is als volgt:

1.    Het Game-type: de kern

Het geraamte van de Game wordt gevormd door een van de volgende vier hoofddoelen:

 • Employability. Deze Games richten zich op het inwerken van nieuwe medewerkers;
 • Operational. Dit type Games ondersteunt bij verandermanagement, het opdoen van systeemkennis en/of het verbeteren van KPI’s;
 • Commercial. Dit Game-type verbetert commerciële vaardigheden en/of ondersteunt bij productlanceringen;
 • Leadership. Deze Games ondersteunen bij verdere ontwikkeling van leiderschapskwaliteiten.

2.   De Game-configuratie: de nuance

Zodra de doelstelling is bepaald, wordt de bijpassende Game-configuratie geselecteerd om de doelen verder vorm te geven. Zo zijn er coöperatieve modules ter bevordering van de onderlinge samenwerking, kennis- en vaardigheidstrainingen ter verbetering van het probleemoplossend vermogen en competitieve modules gericht op het aanwakkeren van de winnaarsmentaliteit.

3.   Het Game-thema: de beleving

Tot slot wordt een bijpassend Game-thema gekozen. Er is keuze uit een reeks verschillende thema’s met inspirerende verhaallijnen. Voorbeelden hiervan zijn:

 • Globetrotters, een spelomgeving waarbij teams samen een virtuele wereldreis maken, op onderzoek uit gaan en obstakels moeten overwinnen;
 • Champs, een sporttoernooi op een tropisch eiland, waarin deelnemers tot het uiterste gaan voor het winnen van de felbegeerde bokaal;
 • Heroes, een aaibare variant van het superheldenverhaal waarin de strijd wordt aangegaan met kwade schurken;
 • League of Leaders, een Game-omgeving waarin business managers toetreden tot een exclusief genootschap van innovators en leiders om de wereld te verbeteren.

Alle verhaallijnen hebben een unieke look-and-feel. Deelnemers worden in een ongecompliceerde setting uitgedaagd werkgerelateerde kennis op te doen en gedragsverandering in de praktijk te brengen. En dat alles op een leuke manier.

ace diagram

Een effectief Gamification framework

Door deze inventieve, pragmatische benadering (“standaardsoftware met een maatwerk invulling”) maken we Gamification voor bedrijven betaalbaar, toegankelijk, snel inzetbaar en schaalbaar. Wil je de Game(s) inzetten voor aanvullende leerdoelen of andere afdelingen binnen de organisatie? Wanneer de basis staat, is dit met kleine aanpassingen eenvoudig te realiseren.

Onze Games in werking zien?

Bekijk een demo-video