Gamification & onboarding

Start with The Power of Play

Met Gamification geef je elk nieuw teamlid een persoonlijke en effectieve onboarding zónder grote tijdsinvestering van huidig personeel. Benieuwd hoe je onboarding tot 20% sneller inricht met Gamification?

Download whitepaper

Waarom Gamification voor onboarding?

Zodra je nieuwe medewerkers verwelkomt, doe je er alles aan om hen zo snel mogelijk aan je organisatie te binden. Voor de employability is het belangrijk dat zij: (A) meer inzicht krijgen in de bedrijfscultuur en de doelstellingen en (B) snel de vaardigheden en kennis eigen maken die relevant zijn voor de uitvoering van de werkzaamheden. 

Gamification vormt een beproefde methode bij het doorvoeren van performanceverbeteringen onder nieuwe medewerkers. De methodiek brengt hen sneller op het benodigde niveau en verhoogt de productiviteit. De volgende drie pijlers zijn doorslaggevend voor het succes van onboarding door middel van Gamification.

 • Intrinsieke motivatie en bevlogenheid. De spelmechanieken van Gamification zijn erop ingericht dat medewerkers hun kennis en vaardigheden on the way verbeteren, omdat ze dat zelf willen. Gedrag dat voortkomt uit intrinsieke motivatie (leren omdat het goed voelt), wordt eerder voortgezet dan gedrag dat voortkomt uit extrinsieke motivatie (leren omdat het wordt opgedragen en/of de dreiging die uitgaat van het niet-doen);
 • ‘Fun’ legt het fundament voor groei. Wat iemand als interessant ervaart, zet aan tot herhaling en beklijft langer. Zoals het (willen) verbeteren van een persoonlijk record triggert om tot het uiterste te gaan, stimuleert het toewerken naar een einddoel en het zien/ervaren van progressie door middel van punten en unlockables om zo hoog mogelijk te scoren;
 • Gamification maakt het leerproces veiliger. Iemand die net in dienst treedt, wil het liefst direct van waarde zijn en het bedrijf goed leren kennen. Om een goede indruk achter te laten durft zo iemand vaak geen fouten te maken. Deze wisselwerking zet bij velen een rem op de ontwikkeling. In een Gamification-omgeving kunnen medewerkers zelf aftasten wat kanmag en moet, zonder dat dat deze handelingen  gevolgen hebben voor het echte leven. Waar ruimte is voor trial-and-error voelen deelnemers zich vertrouwder om nieuwe vaardigheden op te doen en zullen zij zodoende sneller progressie realiseren.

Onboarding Games vormgegeven naar jouw ambitie

We helpen onze klanten bij het behalen van hun doelstellingen door de slimme inzet van spel. Onze Onboarding Games worden vormgegeven naar jouw ambitie.

We maken in onze Games gebruik van je bestaande coach- en kennisbronnen, versterken deze en bieden ze op adaptieve wijze aan. Het spel versterkt relevante kennis en vaardigheden en stuurt, individueel, op de benodigde verbetering van kennis en vaardigheden. 

Op deze wijze verkorten we de gemiddelde inwerktijd met zo’n 20%. Medewerkers presteren beter, sneller, leren de organisatie beter kennen en… vinden hun werk nóg leuker!

Onze methodiek

Een dynamisch leertraject dat perfect aansluit

Gamification biedt een inspirerende en interactieve manier voor nieuwe medewerkers om vertrouwd te raken met de dagelijkse gang van zaken binnen het bedrijf. Naast een betere inzet van geld, tijd en middelen, is dit ook bevorderlijk voor het leertraject en het uiteindelijke leerrendement van de nieuwe medewerkers:

 • Deelnemers doorlopen een consistenter leertraject. Iedere manager werkt medewerkers op zijn of haar eigen manier in. Vanuit HR-oogpunt is het moeilijk om in te schatten of iedereen de juiste basis krijgt aangereikt. Bij onze Onboarding Games bestaat daar geen twijfel over, doordat gebruik wordt gemaakt van vaste modules die in het begin voor iedereen hetzelfde zijn;
 • Deelnemers doorlopen een persoonlijker leertraject. Elke medewerker bevindt zich qua ontwikkeling op een uniek punt. Om die reden is een persoonlijk leertraject gewenst. Onze Onboarding Games maken het leerproces adaptiever en signaleren per individu waar de verbeterpunten liggen, zonder dat hiervoor één-op-één-begeleiding nodig is. De spelonderdelen bewegen mee met het huidige kennisniveau en werken toe naar de benodigde kennis en vaardigheden voor de optimale uitvoering van de werkzaamheden. 

Bij de Games gaat niet ‘iedereen door dezelfde wasstraat’, maar volgt ieder een persoonlijk, individueel en daarmee relevant leertraject dat draait om werkplezier en het verkrijgen van een optimaal leereffect.

Voor elke sector en klant een oplossing op maat

AtHand Games zijn inzetbaar voor een veelheid aan branches en afdelingen. We zijn met name actief in de volgende sectoren:

 • Healthcare – De adaptieve Healthcare Games van AtHand dragen bij aan effectiever en efficiënter onboarden in de zorg;
 • Assurantie – Voor Univé, Zorgverzekeraar De Friesland en andere verzekeringsmaatschappijen hebben we Gamification ingezet voor het inwerken van nieuwe medewerkers. Zo helpen we onder meer bij het aanleren van nieuwe regelingen en verzekeringsproducten voorafgaand aan de jaarlijkse zorgpiek;
 • Telecom – Voor diverse telecomaanbieders zetten we Gamification effectief in om nieuwe medewerkers sneller bekend te raken met het dienstenpakket en sales- en omzetdoelen te behalen;
 • Overheid – Onze Government Games helpen de inzetbaarheid van rijksambtenaren structureel en snel te vergroten, zodat rijksinstellingen als wendbare, high-performance organisaties kunnen opereren.
Onze inspiratiebronnen

Complex? Welnee!

De indruk dat onboarding met Gamification kostbaar, complex en moeilijk implementeerbaar is? Bij AtHand bewijzen we graag het tegendeel.

 • Onze Games zijn betaalbaar. Aan de hand van standaard software, leveren wij maatwerk Games. Zo kunnen wij unieke en effectieve Onboarding Games creëren die aansluiten bij je bedrijfsdoelen en bedrijfscultuur, zónder de hoge initiële kosten die gepaard gaan met een Game die from scratch moet worden ontwikkeld;
 • Onze Games zijn toegankelijk. Je hoeft geen verstokte gamer te zijn om de Games te begrijpen. Onze Onboarding Games kennen een intuïtieve besturing en zijn eenvoudig te spelen;
 • Onze Games zijn breed inzetbaar. De Games werken op elk apparaat met een internetverbinding. Vanaf een pc, tablet of smartphone; iedereen kan ermee aan de slag;
 • Onze Games zijn schaalbaar. Zodra de Game-opzet eenmaal staat, is de Game met een aantal kleine veranderingen uit te breiden naar andere spelconcepten en leerdoelen. Op die manier kun je de Games ook inzetten voor andere afdelingen binnen de organisatie.

Efficiënter nieuw personeel inwerken

Is je organisatie al klaar voor onboarding 2.0? De Rookie Game van AtHand is de ultieme Onboarding Game om nieuwe medewerkers zo snel en efficiënt mogelijk in te werken. Deze game zorgt ervoor dat zij:

 • Beter presteren in minder tijd
 • Sneller feeling krijgen met de werkzaamheden
 • Bestaande kennis- en informatiebronnen optimaal benutten

Betrokken medewerkers die zich al tijdens het onboarden deel van het team voelen, staan positiever tegenover je bedrijf. Hun betrokkenheid hangt voor een groot deel samen met de mate waarin hun persoonlijke ontwikkelingsdoelen en leerbehoeftes worden gehoord.

Medewerkers met een hoge betrokkenheid verzetten niet alleen meer werk, maar blijven ook langer in dienst.

Onze klanten

Vodafone Ziggo
Logo T-Mobile
Logo Lebara
Logo Zilveren Kruis
Logo Sony
Logo Transcom
Logo LG
Logo Achmea
Logo Unive
Logo Exact
Logo KPN
Logo CBRE
Logo PWC
Logo Poly
Logo De Friesland
Logo FBTO

Veelgestelde vragen

Is Gamification een garantie voor een succesvolle onboarding?

Gamification laat zich het beste omschrijven als ‘een turbo op leren en presteren’, die – net als op de turbo op je auto – pas een snelheidsboost geeft wanneer de basis goed is. Om van onboarding door middel van Gamification een succes te maken moet ten minste aan enkele randvoorwaarden zijn voldaan. Zo moeten de benodigde ICT-systemen naar behoren functioneren en dienen medewerkers enkele basisprocessen en -werkzaamheden onder de knie te hebben. Los daarvan, maar niet minder belangrijk: medewerkers moeten zich in hun groei- en leerproces gesteund voelen.

Timing is ook een cruciale factor. Met Gamification sturen op performance in een periode waarin onlangs een reorganisatie is aangekondigd achten we niet verstandig. Wanneer het stof echter is neergedaald en ieders rol binnen de organisatie weer duidelijk is mag het gas erop en helpt Gamification om ieder snel en effectief bij te laten dragen aan het nieuwe succes.

We zijn ervan overtuigd dat een succesvol Gamification-traject ontstaat vanuit intrinsieke motivatie. Wij helpen je deze drive te bewerkstelligen en te versterken en de randvoorwaarden voor een effectieve inzet van Gamification in kaart te brengen.

Bij AtHand starten we enkel projecten op wanneer we overtuigd zijn dat we, samen met onze opdrachtgever, meetbaar en structureel succes zullen realiseren.

Is een Gamification-traject van 4 tot 6 weken wel voldoende voor structureel effect?

We zijn van mening dat Gamification kort genoeg moet duren om bijzonder te blijven, maar lang genoeg voor structurele resultaten. De neurocognitieve inzichten van Het Instituut voor Brein Centraal Leren stellen dat het ongeveer zes weken duurt om dagelijkse aanpassingen van gedrag om te zetten naar een blijvend effect. (Deze mate van herhaling zien we tevens terug in de structuur van onderwijsprogramma’s en trainingen van topsporters.)

Een Gamification traject werkt optimaal wanneer deze is opgezet als leersprint van meerdere weken met een dagelijks interactiemoment. Deze leersprint is na enkele maanden te herhalen, met aangepaste content en doelstellingen, resulterend in een compleet nieuwe spelervaring. Op deze manier zorgt onze Gamification-aanpak voor structurele leereffecten. Ons ACE! Platform is erop ingericht bovenstaande aanpassingen te faciliteren.

Sturen de Games alleen op het versterken van kennis?

AtHand Games zijn het meest effectief wanneer wordt gestuurd op een mix van kennis, vaardigheden, gedrag en prestaties van medewerkers. De onderlinge verhouding hiervan is per Game instelbaar. Op deze manier sluiten we zo nauw mogelijk aan bij de 70-20-10 filosofie die stelt dat mensen vooral leren door te doen.

In onze Games wordt het tonen van gedrag en vaardigheden over het algemeen zwaarder beloond dan het tonen van kennis. Soms is kennis echter een doel op zich, zoals bij het ondersteunen van periodieke educatie of het overbrengen van product- of compliance kennis. Onze WFT Game, die medewerkers helpt eerder een WFT-certificaat te behalen, is een goed voorbeeld van een dergelijke kennisgame.

Kan ik sturen op competitie, zonder dat er verliezers zijn?

Ieder persoon heeft andere karaktereigenschappen. De Engelse hoogleraar Richard Bartle weet de drijfveren van verschillende typen spelers goed te duiden in zijn ‘Taxonomy of Player Types’. Niet iedereen is zo competitief als een ‘killer’, wordt gedreven door samenwerking als een ‘socializer’ of heeft de onderzoekende eigenschappen van een ‘explorer’. Onze Onboarding Games hebben oog voor de verschillende drijfveren en bieden daarom een variatie aan Game-thema’s, spelervaringen en look-and-feel.

We vinden het belangrijk dat elke Game voor elke speler voelt als het leveren van een unieke prestatie, vergelijkbaar met het uitlopen van een marathon of het beklimmen van een berg. Een Game moet vooral inspireren en het beste in iemand naar boven halen. Ongeacht of diegene nu uiteindelijk het beste presteerde. De Games kennen dus geen verliezers.

Zijn Onboarding Games ook geschikt voor oudere doelgroepen?

Toegankelijkheid en gebruiksvriendelijkheid staan centraal bij de Onboarding Games van AtHand. De Games hebben een laagdrempelige opzet en kennen een intuïtieve besturing. De waardering en het spelplezier dat deelname met zich meebrengen, oefenen een universele aantrekkingskracht uit en zijn niet gebonden aan leeftijd of andere persoonlijke kenmerken.

Dat AtHand Games zo breed inzetbaar zijn, komt doordat gebruik wordt gemaakt van tijdloze spelmechanismen. ‘Spel’ vormt een diepgeworteld construct van ons menszijn, meer nog dan taal of cultuur. Men speelt niet alleen omwille van plezier, maar ook vanwege de sociale component die erachter schuilgaat en de bijdrage die het levert aan de ontwikkeling van vaardigheden.

Zijn AtHand Games ook op mobiel te spelen?

Onze Games zijn geoptimaliseerd voor alle gangbare browsers voor desktop, laptop, tablet en mobiel. Gebruiksvriendelijkheid staat hierbij voorop. De mobiele ervaring is ontwikkeld als een app-ervaring, maar maakt gebruik van de mobiele browser. Dit garandeert maximale compatibiliteit, een zo groot mogelijk bereik en een optimale gebruikerservaring.

Hoe sluit Gamification aan bij onze bestaande kennis, audit(s) en coachingssystemen?

De Onboarding Games van AtHand vervangen geen bestaande systemen, maar versterken wel het gebruik en effect ervan. Het gebruik van een bestaande kennisbank of ander e-learning platform krijgt aanmerkelijk meer context (lees: een enorme kwalitatieve en kwantitatieve boost), wanneer de Game hiernaartoe verwijst. Dergelijke kennismodules worden immers adaptiever en daarmee effectiever benut.

De gemeten resultaten van bestaande audits, mystery shopping of quality monitoring stijgen aanzienlijk wanneer je deze ‘ombuigt’ in een Game-score. Iets wat normaal gesproken wordt beleefd als controlemoment, voelt als een kans om te scoren. In combinatie met proactieve, concrete en positieve coaching vanuit management wordt het langetermijneffect hiervan versterkt.

Wat is de technische impact van een Game?

AtHand Games zijn ‘cloud-based’. Zolang er sprake is van een werkende internetverbinding heeft de gebruiker alleen een URL nodig om met de Onboarding Game te kunnen werken. De Game Master verzorgt de distributie van deze URL met bijbehorende en persoonlijke activatiecode voor alle deelnemers.

In overleg ontwikkelt AtHand eveneens koppelingen met bestaande rapportagesystemen, e-learning platformen of een zogenaamde Single Sign On. Over het algemeen zijn dit maatwerktrajecten die binnen enkele weken gerealiseerd kunnen worden.

Hoe zit het met de privacy en security?

AtHand hanteert hoge standaarden ten aanzien van privacy, security en dataprotectie. Voor de meeste van onze Games worden slechts drie zaken op onze servers vastgelegd, namelijk: naam, e-mailadres en XP. XP staat hierbij voor eXperience Points, oftewel de score in de Game. Laatstgenoemde betreft een abstract getal dat lastig is te herleiden naar daadwerkelijke prestaties op de werkvloer.

Om KPI’s om te zetten in een Game-score, krijgt de Game Manager alle te verwerken KPI’s aangeleverd via een extra beveiligde serververbinding. Alle data wordt op deze plek tijdens een Game gecodeerd opgeslagen en na afloop van de Game vernietigd. Onze Onboarding Games zijn ontwikkeld conform de internationale OWASP top 10 standaard en worden ook als zodanig gemonitord. Dit wil zeggen dat alle belangrijke en bekende internationale veiligheidsrisico’s zijn afgedekt. Onze security standaard wordt regelmatig getest door middel van zogeheten pentesten.

De inwerktijd structureel verkorten?

Wil je ervoor zorgen dat nieuwe medewerkers snel(ler) de gewenste bedrijfsdoelstellingen halen? En wil je de inwerktijd van nieuwe medewerkers met gemiddeld 20% verkorten? En tegelijkertijd investeren in een hoger personeelsbehoud? In onze whitepaper lees je hoe Gamification het inwerktraject van nieuw personeel verbetert.

Get on board!

 
 

Download whitepaper