Gamification omvat alle online activiteiten én offline activiteiten waaraan Game-elementen zijn toegevoegd om gedragsverandering te stimuleren, schreven we eerder. Met de online aanpak is verreweg de grootste verandering en progressie te realiseren. Hier lichten we toe waarom dat zo is en welke dynamiek hierachter schuilgaat.

‘On the go’, dus overal inzetbaar

ACE! Covid-19 onderwijsVeel bedrijfstrainingen die spelelementen hanteren, beperken zich tot een begeleider die ter plaatse en in een dag(deel) gedragsverandering hoopt te realiseren. Te denken valt aan rollenspellen met collega’s of acteurs om specifieke vaardigheden (zoals sales) te verbeteren.

Hoewel zeker leerzaam, worstelen deelnemers van dergelijke trainingen vaak met de toepassing in de praktijk, doordat (A) de individuele werkpraktijk onvoldoende ruimte geniet en (B) de opgedane kennis en vaardigheden snel vervagen.

Dergelijke trainingen zijn bovendien tijd– en plaatsgebonden, wat het – zeker bij veel thuiswerken – uitdagender maakt om meerdere medewerkers tegelijkertijd bij de training te betrekken, laat staan hier geschikte momenten voor in te plannen.

De online trainingsmodules van AtHand ondervangen dit manco door hun cloud-based insteek. De Games zijn hierdoor toegankelijk op elk device met een internetverbinding. De training kan dus overal en op elk moment van de dag (ook los van de fysieke werkplek) worden gevolgd.

Betere ontwikkeling dankzij veilige omgeving

ace-platformNieuwe dingen uitproberen levert normaal gesproken spanning op. Fouten maken of de angst iets fout te doen, roept gevoelens op die we het liefst vermijden. Hier hoef je beslist geen perfectionist voor te zijn; het is menseigen je veilig te willen voelen. Dit psychologische mechanisme zet in veel gevallen echter een rem op de ontwikkeling.

De online leeromgeving van AtHand Games vormt een stressvrije omgeving waar trial-and-error mogelijk is. Doordat deelnemers gebruikmaken van een avatar (een fictief personage in een fictieve omgeving), durven zij zichzelf meer uit te dagen. Onjuiste antwoorden hebben geen directe consequenties voor het echte leven. De gebruiker voelt zich hierdoor vertrouwder en trekt sneller en gemakkelijker lering uit eerdere acties.

Online biedt ruimte aan motiverende spelmechanismes

ace-platformGamification methodes die uitgaan van een verhaallijn met inspirerende, gedeelde doelen, zijn effectiever dan statische leertrajecten waarbij zenden centraal staat, aldus onderzoekers uit de onderwijspsychologie (Computers in Human Behavior, 2017).

Onderdeel zijn van een ervaring en het gevoel deel uit te maken van een groter geheel, sterken de intrinsieke motivatie van de deelnemers. Diverse interactieve en immersieve Game-elementen in de Gamification aanpak van AtHand creëren een sterke ‘sense of belonging’ die hieraan bijdraagt.

Middels beloningsmechanismes zoals scores op leader boards en verschillende achievements wordt niet alleen progressie getoond om deelnemers te motiveren, maar ook de sociale status in de groep bevestigd en versterkt.

Het zijn stuk voor stuk elementen die in offline Gamification settings moeilijk of omslachtig te realiseren zijn.

Gamification online: voor optimaal resultaat

Waarom moeilijk doen, als het makkelijk kan? Bij de online Gamification aanpak van AtHand staat toegankelijkheid op 1. De trainingsmodules motiveren, zijn altijd en overal op te starten en halen het beste in medewerkers naar boven.

Hierom zijn we jouw Gamification specialist