Is het tijd om jouw werknemers te prikkelen met iets nieuws? Dan is gamification waarschijnlijk een leuke optie. Gamification is het toepassen van gametechnieken en gamedenken bij jou op de werkvloer. Eigenlijk stimuleer je jouw medewerkers dus met behulp van spelelementen. 

AtHand heeft het ACE! platform ontwikkeld om jou te helpen met de ideale ervaring op het gebied van gamification. Een slecht gameontwerp is namelijk meestal ineffectief en kan soms zelfs averechts werken. Daarom adviseren we je graag bij het ontwikkelen van een op maat gemaakt plan voor jouw bedrijf. In deze blog vertellen we wat jij nodig hebt voor een succesvol resultaat en hoe wij je hierbij kunnen helpen. 

Gamification RECIPE

Hoewel game based learning al even bestaat, werd het de laatste jaren steeds populairder onder academici. Dit blijkt bijvoorbeeld uit dit artikel genaamd ‘A RECIPE for Meaningful gamification’. RECIPE is het Engelse woord voor ‘recept’ en staat in dit artikel voor: Reflection, Exposition, Choice, Information, Play en Engagement. Dit zijn de 6 aspecten die gamification ‘waardevol’ maken. We lichten ze hieronder kort toe.

 1. Reflecteren op game-ervaringen (Reflection)

In games gebeuren allerlei dingen. Bij game based learning is dat ook het geval. Het belangrijke verschil met het echte leven, is dat wanneer de game klaar is, de situaties verdwijnen. Dat is wanneer de reflectie begint. Althans, als je het goed doet. 

Een goed ontworpen game stelt de werknemer in staat om een stap terug te doen. Zo geeft de werknemer de game betekenis en past hij of zij het geleerde makkelijker toe in de dagelijkse werkzaamheden. 

2. Werkelijkheidsgetrouwe situaties (Exposition)

Een belangrijk onderdeel van gamification is het vormen van een juiste, betekenisvolle verhaallijn. Goed uitgedachte games stimuleren de motivatie om te spelen. En dat niet alleen: het is noodzakelijk voor de herkenbaarheid en toepasbaarheid van het spel. 

Mocht zich in de toekomst een situatie voordoen die lijkt op een situatie uit het spel, dan zal de werknemer dit sneller herkennen en makkelijker een weloverwogen beslissing maken. Exposition is dan ook een heel belangrijk punt voor de vertaling van de gamewereld naar de werkvloer. 

3. Controle over het spel (Choice)

Autonomiteit van een werknemer bevordert een positief zelfbeeld. Het is daarom belangrijk dat de werknemer controle heeft over het spel, in plaats van andersom. Kan een werknemer zelf keuzes maken in het spel? Dan werkt game based learning het effectiefst. Zo wordt namelijk de leermethode gekozen die het best bij het individu past. 

Dit klinkt misschien wat complex – en in zekere zin is dat het ook – maar we kunnen je hier absoluut mee op weg helpen. 

4. Het “waarom” en “hoe” delen (information)

Uiteindelijk wil je dat medewerkers de game koppelen aan de werkelijkheid. Dat kunnen ze alleen met behulp van bepaalde informatie. Waarom spelen ze dit spel en hoe? Nicholson koppelt dit aan de Self-Determination Theory: het idee dat mensen positieve verwachtingen hebben wanneer ze geloven dat ze op een bepaald punt ‘groeien’. Activatie van de game om deze in de juiste context te plaatsen is daarom dus van groot belang!

5. Uitdaging en vrijheid (play)

Een spel moet vooral ook leuk zijn. Hoe tof is het als jouw baas je vrij laat om een spel te spelen tijdens werktijd waar je ook professioneel gezien nog iets aan hebt? Gamification geeft werknemers niet alleen vrijheid, maar ook de mogelijkheid om dingen te ontdekken en te falen zonder consequenties.

6. Sociale en spelgebaseerde betrokkenheid (Engagement)

Ook jouw werknemers voelen zich beter wanneer ze verbonden zijn met de wereld om hen heen. Voor bepaalde doelen is engagement zelfs zeer noodzakelijk. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer je de onderlinge samenwerking wil verbeteren. Het ontwikkelen van een game waarin bepaalde interacties bestaan tussen spelers (of zelfs teams) draagt hieraan bij. 

Het gamification-proces van AtHand

Bij AtHand weten we precies hoe gamification in elkaar steekt. Binnen slechts 6 weken realiseren we een op maat gemaakte game voor jou. Dat doen we als volgt:

1. Doelstelling bepaling

Als eerste stellen we de doelen vast. Wat voor verbetering of verandering wil je realiseren en waarom? Denk hierbij aan het verhogen van de betrokkenheid, het verbeteren van de samenwerking of het aanleren van bepaalde vaardigheden.

Gamification kan voor de gehele organisatie beschikbaar zijn, maar ook voor een klein deel, zoals alle nieuwe medewerkers. In eerdere cases werken we bijvoorbeeld aan de verbetering van de inwerktijd met behulp van game based learning. Andere voorbeelden van doelstellingen zijn bijvoorbeeld het verhogen van de sales of het verbeteren van de klanttevredenheid. 

2. Gamemodules kiezen

Na het vastleggen van de doelen kies je een gamemodule. Ons gamification platform bevat verschillende standaardmodules. We kijken samen welke van deze opties goed aansluit bij de vastgestelde doelen. Wil je bijvoorbeeld kennisopbouw bereiken? Dan zijn quizzen wellicht een goede keuze. Bij andere doeleinden – zoals bij verandermanagement – past een andere standaardmodule beter.  

3. Thema kiezen

Effectieve game based learning sluit natuurlijk volledig aan op jouw bedrijf. Zeker wanneer het doel  een hogere betrokkenheid van medewerkers bij het bedrijf betreft, is dat een goed idee. Op onze pagina over het ACE! platform vind je onze standaardthema’s. 

Eén van deze thema’s vormt de basis voor jouw gepersonaliseerde bedrijfsgame. De inhoud van het spel passen we vervolgens aan op de besproken doelstellingen. Wil je een eigen thema ontwikkelen? Dan kan natuurlijk ook!

De game vullen met de juiste content

Na de eerste 3 stappen gaan we samen met jou de inhoud van de game bepalen. Vaak is er al heel veel materiaal beschikbaar. Maar als er nieuwe content zoals videos of animaties ontwikkeld moet worden dan helpen we je daarbij.

Meer informatie?

Heb je al een doel voor ogen of kan je deze nog moeilijk duidelijk formuleren? Voor ons is dat geen probleem. Wij adviseren je graag over de mogelijkheden en denken waar nodig mee over de aanbevolen doelstellingen voor jouw bedrijf en de daarbij passende opties op het gebied van gamification. Neem gerust contact met ons op of download de whitepaper over gamification voor meer informatie.