Op interactieve en uitdagende wijze personeel aan je bedrijf binden en optimaal laten renderen? De Gamification-methodiek omvat alle componenten voor het smeden van een ijzersterk team, waarmee het perfect inzetbaar is voor doeleinden op het gebied van recruitment. We delen een tweetal manieren waarop Gamification recruitment structureel verbetert.

1.    Gamification voor corporate recruitment

gamification corporate recruitmentMet de juiste tooling kunnen corporate recruiters op voorhand inschatten of een kandidaat matcht met hun verwachtingen. Een CV of motivatiebrief biedt een ruwe inschatting in de vaardigheden van een kandidaat, maar geeft slechts weinig prijs van hun persoonlijkheidskenmerken en zaken als kennisparaatheid.

Online kennisportals en digitale assessments helpen respectievelijk voorafgaand en tijdens de sollicitatieprocedure in te schatten of er een match is tussen het bedrijf en de kandidaat. Door deze tooling vorm te geven volgens de Gamification-methodiek ontstaat een uniek filtermechanisme waar beiden baat bij hebben:

  • HR kan aspirant-kandidaten nog voor de eerste gespreksronde screenen op de voor de functie relevante eigenschappen. Zo wordt duidelijk of de bedrijfsnormen en -waarden gereflecteerd worden in het gedrag van de kandidaat. Alleen de meest kansrijke kandidaten worden zo uitgenodigd op gesprek zodat het recruitment kosten- en tijdefficiënt verloopt;
  • Andersom geldt dat aspirant-kandidaten door deze aanpak zelf ook beter kunnen ontdekken of de organisatie bij hen past. Games zijn zeer effectief om hen kennis te laten nemen van de bedrijfscultuur. Bij het doorlopen van de Game ontdekt de kandidaat in een vroeg stadium en op een interactieve manier of de functie aansluit bij zijn of haar ambities en verwachtingen. Met goed en realistisch verwachtingsmanagement blijven ze na contractering langer in dienst.

Mismatches worden er op deze manier uitgefilterd.

“Een verkeerde match tussen werkzoekenden en werkgevers kost al gauw tienduizenden euro’s per kandidaat als gevolg van verminderde arbeidsproductiviteit en extra recruitmentkosten” – CompanyMatch

2.   Gamification voor recruitment agencies

gamification recruitment agencyArbeidsbemiddelaars zoals uitzend- en detacheringsbureaus hebben ook baat bij Gamification, zij het voor bestaande werkprocessen, namelijk voor doeleinden van onboarding en employability.

Voor (startende) recruiters is het vinden van nieuw talent in sectoren waar krapte heerst behoorlijk uitdagend. Gamification helpt in korte tijd kennis en vaardigheden rondom werving en selectie eigen te maken en de gewenste mentaliteitsverandering door te voeren. Zo is het mogelijk leer- en inwerkprocessen met circa 20% te versnellen.

Wat maakt Gamification hiertoe zo’n krachtige methode?

  • Games nodigen uit tot leren. Diverse beloningsmechanismen, zoals badges, achievements en sociale erkenning vanuit collega’s en managers, maken van leren een interessante en dankbare bezigheid, welke aanzet tot herhaling. Dit bevordert het leerproces en maakt dat kennis en vaardigheden sneller worden opgedaan en sneller inzetbaar zijn;
  • Games bevorderen persoonlijk eigenaarschap. Doordat medewerkers direct vanaf de start verantwoordelijkheid dragen voor hun eigen leerontwikkeling en functioneren binnen het bedrijf, wordt proactief gedrag bevorderd;
  • Games hanteren (gezonde) competitie-elementen. Met leader boards waarop zowel de eigen scores als die van collega’s zichtbaar zijn, wordt actief ingespeeld op het doorzettingsvermogen van de deelnemers. Zo ook op hun vindingrijkheid om de scores te blijven verbeteren. Diezelfde houding ligt aan de basis van de jagersmentaliteit die nodig is om doelgericht op zoek te gaan naar de juiste kandidaten.

Structurele verbetering van recruitment processen

De Gamification software van AtHand legt het fundament voor optimale recruitment processen. Met onze methodiek optimaliseer je bestaande werk- en leerprocessen en bind je zowel nieuwe als bestaande medewerkers op effectieve wijze aan je bedrijf.

Meer weten over onze aanpak?

Hierom zijn we jouw Gamification specialist