De kwaliteit van de diensten van de Rijksoverheid hangt direct samen met de kwaliteit van haar personeel. Met ruim 100.000 medewerkers verspreid over heel Nederland en een aldoor veranderend beleidsveld is dat bepaald geen sinecure.

Hoe zorg je ervoor dat het personeel zich de veelheid aan regels, wetten en procedures zo snel mogelijk eigen maakt, zonder dat dit een vertragende werking heeft op de dienstverlening naar de burger of ten koste gaat van de kwaliteit? En: hoe richt je dit op een kosten-efficiënte manier in?

De Government Games van AtHand dragen bij aan een gestroomlijnde implementatie van beleid- en organisatiemaatregelen, door het kennisniveau en de vaardigheden van rijksambtenaren snel en effectief te vergroten.

Torenhoge kosten drukken begroting

Dat een kosten-efficiënte aanpak niet te veel gevraagd is, blijkt uit cijfers van de OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling). Met in totaal 28,4% van het BBP bekleedt Nederland de vierde plaats van de Europese landen met de hoogste uitgaven van centrale overheden.

government game
Bron: OECD, 2019

Bovendien zijn de kosten voor extern personeel in 2018 gestegen: van 10,3% van de totale personeelsuitgaven naar 10,7%. Van de in totaal 1,4 miljard euro werd 5% besteed aan beleid, 41% aan beleidsondersteuning en 54% aan ondersteuning van de bedrijfsvoering.

government games
Bron: Rijksoverheid, 2019

Anders gezegd: het maakt een groot verschil op de begroting wanneer de Rijksoverheid meer van haar diensten in-house laat uitvoeren.

Meer eenheid in diversiteit

Om kostenreducties te realiseren en meer taken in eigen huis onder te brengen, is het belangrijk dat de interne leermodules hierin voldoende houvast bieden, motiveren en sturing geven.

Samen beleid formuleren en toezien op de dagelijkse uitvoering en controle ervan lukt immers alleen wanneer rijksambtenaren voldoende op de hoogte zijn van hetgeen er in de maatschappij speelt. Het beleidsthema ‘een leven lang leren’ is nergens zo toepasbaar als binnen de Rijksoverheid zelf. Voor HRM vormen samenwerking, individuele kwaliteit en ontwikkelmogelijkheden niet voor niets belangrijke pijlers.

Het concretiseren van bovenstaande doelen vormt een grote uitdaging, doordat de Rijksoverheid een enorme diversiteit aan werk faciliteert, met een minstens zo divers personeelsbestand. Hoe creëer je meer eenheid in dit geheel?

Hogere employability met Gamification

Binnen een overkoepelend orgaan als de Rijksoverheid is het voor HR een hele opgave om veel medewerkers tegelijk te trainen, laat staan te monitoren of iedere medewerker zich op het gewenste niveau bevindt. 

Gamification geeft gehoor aan deze vraagstukken en is om 3 redenen een effectief middel om de employability van zowel nieuwe als bestaande personeelsleden te vergroten.

1.    Dynamischer leerproces

De Government Games van AtHand nemen intrinsieke motivatie als uitgangspunt. Het voltooien van in-Game uitdagingen en het ontvangen van beloningen stimuleren het ontwikkelingsproces van de deelnemers, zowel individueel als in teamverband. De drive om de scores te verbeteren, zet aan tot herhaling. Dit komt het leerproces ten goede en bevordert bovendien de collegialiteit.

“Gamification gaat uit van een DIY-mentaliteit waarin medewerkers zelf verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen ontwikkeling. Een actieve, autonome leerhouding maakt het leerproces dynamischer en beklijft langer.”

2.   Leren/coachen is toegankelijker

Doordat Government Games door iedere deelnemer afzonderlijk, op elk moment van de dag en op elk device kunnen worden opgestart, wordt persoonlijke en effectieve coaching op grote schaal mogelijk, zonder veel tijdsinvestering van huidige procesbegeleiders. Die toegankelijkheid maakt Games ‘on the go’ speelbaar en geeft begeleiders real-time inzicht in de ontwikkeling van alle medewerkers.

3.   Flexibel leeraanbod

Bovendien zijn organisaties met de Games van AtHand flexibel in hun leeraanbod. De content binnen de leermodules is aanpasbaar, om up-to-date te blijven met de laatste ontwikkelingen. De Game is met enige aanpassingen eveneens inzetbaar voor andere departementen binnen de organisatie.

Government Games van AtHand

De inzetbaarheid van rijksambtenaren structureel en snel vergroten? Met de adaptieve Government Games van AtHand opereer je als wendbare, high-performance organisatie en bouw je zodoende aan een betaalbare toekomst.

Bekijk onze Game-thema’s