In de zorgsector is de werkdruk onder al het personeel hoog. Binnen deze context is de roep voor een efficiënt inwerkprogramma voor nieuwe medewerkers in de zorg dan ook zeer groot.

Eenmaal aangesteld, worden nieuwe zorgmedewerkers in de praktijk vrijwel direct ingeroosterd, omdat alle handen aan bed meteen nodig zijn. Bij hen overheerst het gevoel ‘in het diepe gegooid te worden’. Die onzekerheid noopt hen ertoe veelvuldig beroep te doen op ervaren collega’s voor hulp en uitleg, wat gezien de beperkte tijd en middelen conflicteert met de overige werkzaamheden.

De kans dat nieuwe medewerkers bovendien vroegtijdig afhaken, omdat ze de feeling met het werk missen, geen structuur ervaren en het gevoel hebben tot last te zijn, is groot.

Hoe stel je nieuwe zorgmedewerkers vertrouwd en snel in staat hun taken zo zelfstandig mogelijk te verrichten met de hoogst mogelijke kwaliteit? 

Gamification versnelt het onboardingsproces

De Gamification methodiek staat voor een snel en persoonlijk onboardingsproces, die tegelijkertijd de redenen van het personeelsverloop aanpakt. Gamification zorgt ervoor dat nieuwkomers sneller de gewenste productiviteits- en kwaliteitsnormen halen en bestaand personeel minder tijd besteedt aan het inwerken, waardoor de zorgkwaliteit toeneemt. Wat is hier debet aan?

Een veilige leeromgeving

Medewerkers die hun nieuwe werkomgeving ontdekken, zijn vaak nog zoekende naar de juiste aanpak. Zij willen het liefst meteen van waarde zijn, maar zijn logischerwijs huiverig om fouten te maken. Leren in spelvorm is de ultieme vorm van trial-and-error, daar acties en fouten in een fictieve omgeving geen consequenties hebben voor het echte leven.

Wanneer handelingen mogelijk gezondheidsimplicaties hebben en medewerkers in aanraking komen met gevoelige informatie, is het onwenselijk om hiervoor bestaande patiënten of cliënten als proefpersonen aan te wenden. Een digitale omgeving leent zich veiligheidshalve beter voor praktijkgerichte oefeningen op het gebied van onder meer de overdracht en afhandeling van patiënten- en cliëntendossiers. Daar kan men met een gerust hart aftasten wat kan, mag en moet. Nieuwe medewerkers voelen zich op deze manier vertrouwder, durven zichzelf meer uit te dagen en doorlopen zodoende een betere leercurve.

Intrinsieke motivatie als stuwmotor

Die leercurve wordt versneld doordat een inwerktraject op basis van Gamification is gestoeld op intrinsieke motivatie en bevlogenheid. De Game stuwt de progressie van de deelnemers door middel van beloningen, zowel in de spelomgeving zelf als onder collega’s, in de vorm van erkenning en status. Beiden vormen grote stimuli om zich blijvend te ontwikkelen en vooruitgang te realiseren.

Zelfsturing vormt de basis

Bij ‘leren in de praktijk’ ontbeert het stelselmatig aan mankracht. Om het inwerktraject een-op-een te begeleiden, is het met de huidige bezetting in de zorg vrijwel onmogelijk voor andere medewerkers om de werkzaamheden ter plaatse te begeleiden.

Een Game van AtHand faciliteert een autonoom leertraject en wordt door iedere deelnemer afzonderlijk gevolgd. Bij deze aanpak staan leidinggevenden en/of stafmedewerkers langs de zijlijn om het personeel te ondersteunen bij het behalen van de doelstellingen. Doordat medewerkers de werkprocedures in zelfstandigheid eigen maken, wordt de druk op diegenen die het inwerkproces begeleiden en monitoren een stuk lager. Een win-winsituatie, want zo verbeter je het zelfsturende vermogen van het team én borg je tegelijkertijd de kwaliteit.

“Een geautomatiseerd onboardingsproces resulteert in een 16% hoger personeelsbehoud onder nieuwe medewerkers.” – Urban Bound

inwerken zorg

Beter inwerkprogramma voor nieuwe medewerkers in de zorg

Ervoor zorgen dat nieuwe medewerkers sneller op niveau en dus sneller inzetbaar zijn? Onze Rookie Game verkort het inwerktraject van nieuwe medewerkers met gemiddeld 20% en vormt een waarborg voor kwalitatief goede zorg op basis van kennis en kunde.

Na een onboardingstraject van AtHand:

  • Is de medewerker sneller en vakkundiger in staat om de werkzaamheden uit te voeren conform de gestelde kwaliteitsdoelstellingen;
  • Realiseer je een structureel betere bezetting op de werkvloer;
  • Worden méér patiënten in kortere tijd naar tevredenheid geholpen.

Meer weten? In onze whitepaper lees je hoe Gamification onboarding van nieuwe medewerkers structureel verbetert.

Download whitepaper