Een Learning Management Systeem (LMS) helpt alle leeractiviteiten en trainingen binnen de organisatie te beheren en wordt ingezet voor interne rapportagedoeleinden. Het vormt de ruggengraat bij implementatieprocessen rondom opleiden en leren en vervult zodoende een sleutelrol in de toekomstbestendigheid van organisaties. Wie hierbovenop een Gamification-laag aanbrengt, creëert de ultieme leeromgeving om de employability van zowel nieuwe als bestaande medewerkers te vergroten. Wat maakt deze combinatie zo effectief?

LMS alleen vraagt (te) veel maatwerk

Een LMS is het middel bij uitstek om de scholingsstatus van medewerkers inzichtelijk te maken. Het verschaft inzicht in de behaalde leerdoelen en het verbeterpotentieel van personeelsleden. Deze informatie stelt HR in de gelegenheid op individueel niveau of in teamverband bij te sturen met passende leerlijnen en -interventies, zoals audits en assessments. Een bewezen effectieve aanpak, maar wel een die maatwerk (lees: de nodige tijd en middelen) vergt.

Gamification: van aansturing naar zelfsturing

De Gamification-methodiek onderschrijft het belang van bijsturen ‘on the go’, maar gaat uit van zelfsturing in plaats van aansturing, waardoor op het vlak van HRM grote efficiëntieverbeteringen mogelijk worden. Games belonen ondernemend gedrag en laten medewerkers verantwoordelijkheid nemen en ervaren voor hun leerontwikkeling en functioneren binnen het bedrijf. Het behalen van badges, ribbons en hoge scores op leaderboards zijn beproefde motivatoren om progressie op de werkvloer te realiseren. Games nodigen uit tot zelfverbetering en spreken de intrinsieke motivatie van deelnemers aan: verreweg de krachtigste manier om een ontwikkelingsproces te stimuleren.

“Deelnemers aan leermethodes met Game-elementen zijn na afloop 20% zelfredzamer en beschikken over 14% meer procedurele kennis.” Tracy Sitzman, University of Colorado

Geen 1-op-1 begeleiding meer nodig

De Games zijn eveneens zelfsturend dankzij hun zelflerende algoritmes. Een belangrijk voordeel van dit computergestuurde proces is dat er geen continue 1-op-1 begeleiding vanuit leidinggevenden nodig is om trainingen effectief uit te rollen. Games bewegen mee het met kennisniveau van de gebruikers en signaleren per individu waar de leerbehoefte ligt. Machine learning-technieken en geavanceerde AI maken Games uiterst adaptief en laten iedere medewerker een gepersonaliseerd leerpad volgen. Anders gezegd: Games omvatten een groot deel begeleiding op maat en pakken dit geheel autonoom op.

Versterk je LMS met Gamification

AtHand Games vervangen geen bestaande leer(management)systemen, maar halen hier wel het maximale effect uit. Onze Gamification aanpak geeft het sturen op kennis, vaardigheden en gedragsverandering een kwalitatieve en kwantitatieve boost. Doelstellingen ten behoeve van bestaande audits en quality monitoring worden door je personeel sneller toegeëigend en gerealiseerd wanneer deze zijn ‘omgebogen’ naar een Game-score. Tussentijdse controlemomenten voelen zo als een kans om te scoren en deze drive versterkt het langetermijneffect, zonder dat HR dit proces minutieus hoeft te begeleiden.

In combinatie met Gamification voorziet een LMS in meer maatmerk tegenover minder middelen.

Doe mee aan onze Gamification Workshop

Ben je organisatorisch betrokken bij verandermanagement, verbetertrajecten of andere vormen van gedragsverandering? Dan nodigen we je van harte uit bij onze Gamification Workshop. Daarin ontdek je hoe je de Gamification-methodiek effectief implementeert binnen je organisatie en hoe deze naadloos aansluit bij je bestaande LMS.

Inschrijven Gamification Workshop