AtHand winnaar Dutch Game Award 2014 Serious Game AtHand winnaar E-learning award 2014
AtHand winnaar San Accent

Methodiek

Let's Play

AtHand Games

De afgelopen jaren hebben de begrippen ‘Serious Games’ en Gamification’ steeds meer bekendheid en erkenning gekregen als effectieve instrumenten om kennis, gedrag en vaardigheden te beïnvloeden. Meestal worden Serious Games gedefinieerd als simulaties, om doelgroepen inzicht te geven in (bijzondere) situaties en middels een veilige maar inspirerende omgeving het leereffect te versterken. Serious Games worden vaak los van de feitelijke werkplek gespeeld en zijn meestal van korte duur.

Onder ‘gamification’ wordt het ‘leggen van spelmechanismen over de werkelijkheid’ verstaan. Hardloop- en fiets apps, waarbij badges, ribbons en leaderboards worden gebruikt om gebruikers te motiveren en progressie te tonen, zijn hiervan een goed voorbeeld.

“AtHand Games sturen op gedragsverandering in de praktijk, vanuit een inspirerende verhaallijn, motiverende dashboards en met een duidelijk en meetbaar doel.”

AtHand Games combineren het beste van beide varianten. De games hebben een duidelijk begin en eind, een motiverende verhaallijn en dagen deelnemers uit op vakmanschap, een (gezamenlijk) doel en een mix van competitie en samenwerking. De games nemen deelnemers voor hun ontwikkeling letterlijk ‘bij de hand’, stimuleren en tonen progressie, zowel op individueel als op teamniveau. Het gezamenlijk presteren, elkaar inspireren en intensieve coaching spelen een belangrijke rol. Kennis modules kunnen los van de werkplek gespeeld worden. De speler bepaalt zelf waar en wanneer. De meeste progressie in de game wordt echter gemaakt door ‘prestaties op de werkvloer’ om te zetten in een score in de game.

Coaching

Door, heel eenvoudig, rapportages, KPI’s en scores uit audits te uploaden in de game sturen AtHand Games direct op gedrag en op (werk) prestaties. Leidinggevenden krijgen de rol van coach. De Game dwingt automatisch een pro-actieve en zeer concrete vorm van coaching af die per definitie positief is. Naast het direct beïnvloeden van gedrag, op de werkvloer, tijdens werktijd, versterk je dus ook nog eens de coaching vaardigheden van je managers. AtHand helpt bij een succesvolle kick-off en briefing van de coaches en begeleidt ze gedurende de game.

Game configuratie, verhaallijnen & type spelers

Vanuit het ACE! Platform zijn meerdere, functionele games beschikbaar. Door deze helemaal in te richten op jouw organisatie en doelstellingen en jouw KPI’s en content te implementeren, creëren we een unieke en effectieve game op maat. We bieden je dus gestandaardiseerde, bewezen software maar een maatwerk game.

AtHand Games zijn beschikbaar in meerdere game-thema’s. Voor welk game thema je ook kiest, het spel inspireert, faciliteert in het aangeven van de juiste leer- en doe-acties op het juiste moment en zorgt voor meetbare progressie en een veilige leeromgeving. De inhoudelijke acties en content komen dus altijd uit jouw organisatie en helpen je om jouw doelstellingen te behalen.