Nieuwe medewerkers inwerken? Wanneer je een nieuwe collega verwelkomt, doe je er alles om hem of haar zo snel mogelijk aan je organisatie te binden. Tijdens de onboarding van nieuwe medewerkers is het belangrijk dat zij snel inzicht krijgen in de bedrijfscultuur met doelstellingen en vaardigheden en kennis eigen maken. Hoewel veel managers voorstander zijn van een persoonlijke aanpak, schiet een dergelijk inwerktraject er in de praktijk vaak bij in. De redenen: te kostbaar, te weinig tijd en te weinig mankracht beschikbaar om mensen in te werken. In veel gevallen krijgt de medewerker een inlog voor een weinig motiverende inwerkmap of een personeelshandboek om zichzelf in te lezen. Kan dit niet inspirerender?

Inwerken nieuwe medewerkers vormt grote uitdaging

In sectoren die te maken hebben met grote piekmomenten, zoals Customer Service, is het van cruciaal belang in korte tijd veel nieuwe medewerkers tegelijk klaar te stomen. En juist in deze sectoren is ook het verloop onder nieuwe medewerkers hoog. Redenen die van invloed zijn op het hoge personeelsverloop:

 • Zich niet verbonden voelen met collega’s en de organisatie
 • Onduidelijke beeldvorming van de werkzaamheden
 • Gemis van persoonlijke begeleiding

Dat hoge personeelsverloop stelt de werkgever voor de nodige uitdagingen. Continu mensen blijven inwerken brengt hoge kosten met zich mee. Bovendien duurt het op die manier lang voordat er weer voldoende medewerkers zijn die de gewenste productiviteitsnormen halen.

Wat nu als het mogelijk is een snelle en persoonlijke inwerkmethode te hanteren, die tegelijkertijd de redenen van het verloop aanpakt?

onboarding game

Voordelen onboarding met Gamification

Bedrijven die tijdens het onboarden Gamification toepassen, kennen een lager personeelsverloop en zijn minder tijd kwijt aan het inwerken van nieuwe werknemers.

“Gamification biedt een laagdrempelige, inspirerende en interactieve manier voor medewerkers om vertrouwd te raken met de dagelijkse gang van zaken op de werkvloer.”

Gamification brengt de productiviteit, kwaliteit en andere KPI’s van nieuwkomers sneller op het gewenste niveau. Deze aanpak heeft veel voordelen:

 • Je vergroot de motivatie van de medewerkers. Zoals historicus Johan Huizinga treffend verwoordt: “Spel is dieper geworteld in de mens dan taal of cultuur”. Met Gamification creëer je voor nieuwe medewerkers een laagdrempelige manier om kennis en vaardigheden te verbeteren, juist omdát je deze in spelvorm aanbiedt. Een gemotiveerde medewerker telt voor twee.
 • Je biedt een veilige leeromgeving. Nieuwe medewerkers willen zich graag bewijzen, maar zijn vooral in het begin nog vaak zoekende naar de juiste aanpak. Gamification levert een veilige omgeving waarin zij leren door uitproberen. Maken ze in spelvorm een keer een mindere keuze, dan heeft dat geen gevolgen voor het echte leven. Medewerkers voelen zich vertrouwder en durven zichzelf daardoor uit te dagen. Op die manier doorlopen ze een betere leercurve.
 • Je creëert een consistenter leertraject. Iedere manager werkt medewerkers op zijn of haar eigen manier in. Vanuit HR-oogpunt is het moeilijk om in te schatten of iedereen de juiste basis krijgt aangereikt. Onze Games laten daar geen twijfel over bestaan, doordat je gebruikmaakt van vaste modules die in het begin voor iedereen hetzelfde zijn.
 • Je creëert een persoonlijker leertraject. Elke medewerker bevindt zich qua ontwikkeling op een uniek punt. Om die reden is een persoonlijk leertraject wel zo gewenst. Onze Games maken het leerproces adaptiever en signaleren per individu waar de verbeterpunten liggen. De spelonderdelen bewegen kortgezegd mee met het kennisniveau en werken toe naar de benodigde kennis en vaardigheden voor de uitvoering van de werkzaamheden.
nieuw personeel inwerken

Efficiënt nieuw personeel inwerken met The Rookie Game

Kortom: volop redenen om de Gamification methodiek te toe te passen tijdens het onboardingsproces. Is je organisatie al klaar voor onboarding 2.0? De Rookie Game van AtHand is de ultieme Onboarding Game om nieuwe medewerkers zo snel en efficiënt mogelijk in te werken. Deze game zorgt ervoor dat:

 • Ze beter presteren in minder tijd
 • Ze sneller feeling krijgen met de werkzaamheden
 • Bestaande kennis- en informatiebronnen optimaal worden benut
 • De gemiddelde inwerktijd met circa 20 procent wordt verkort
gamification workshop

Benieuwd wat de Rookie Game voor je organisatie kan betekenen? Kom dan naar onze Gamification Workshop. Daarin brengen we je in no time de do’s en don’ts van Gamification bij.

Inschrijven Gamification Workshop

Inwerktijd verkorten?

Ervoor zorgen dat nieuwe medewerkers snel de gewenste bedrijfsdoelstellingen halen? De inwerktijd van nieuwe medewerkers met gemiddeld 20 procent verkorten? En tegelijkertijd zorgen voor een hoger personeelsbehoud?

In onze whitepaper lees je hoe Gamification het inwerktraject van nieuw personeel verbetert.

It’s all in the Game.

Download whitepaper