Onboarding

Sneller leren, beter presteren, eerder operationeel

 

Game-Based Learning biedt nieuwe medewerkers een uiterst persoonlijke en effectieve onboarding waarbij de kernwaarden van je organisatie op een effectieve manier worden overgedragen. Nieuwkomers halen zo sneller de gewenste normen, zijn eerder operationeel en voelen zich meer verbonden met de organisatie en hun collega’s, ook bij werken op afstand. Dit vertaalt zich direct in een hogere werknemerstevredenheid én hoger personeelsbehoud.

transcom
“Onze new hires zijn veel sneller op normniveau. Je ziet dat nieuwe medewerkers het leuk vinden om hun kennis te vergroten en de Games voor elke generatie toegankelijk zijn. We zien veel meer betrokkenheid. Gamification is een structureel onderdeel van onze werkwijze geworden.”­

pwc
“Onze startende Tax-collega’s zijn beter op de hoogte van onze werkwijze en sneller in staat in teamverband belangrijke klantproblemen op te lossen. De combinatie van workshops, team-based learning en een gegamificeerde leerervaring vanuit één doorlopend thema zorgde voor een hoge leerimpact!”

Een 20% kortere inwerktijd met Game-Based Learning

Wanneer je nieuwe medewerkers hebt aangenomen wil je hen vanzelfsprekend zo snel en efficiënt mogelijk inwerken. Maar hoe breng je de bedrijfswaarden, -missie en -visie over op nieuw personeel nu digitaal samenwerken steeds meer de norm is? En hoe verzorg je de benodigde cohesie die nodig is om teamwork tot een succes te maken?

Beter leren, sneller presteren
Met een inwerktraject op basis van Game-Based Learning wordt nieuwkomers een stabiele basis aangereikt. Door een spellaag over de dagelijkse realiteit aan te brengen, worden ze op een veilige en inspirerende manier uitgedaagd het bedrijf beter te leren kennen. Zodoende weten ze hun weg binnen de organisatie sneller te vinden. Daarbij doen ze essentiële kennis en vaardigheden op voor de correcte uitoefening van hun werkzaamheden. Zo wordt de gemiddelde inwerktijd met 20% verkort.

gamification examples

Hoger personeelsbehoud in tijden van veel thuiswerken

Het vasthouden van het juiste personeel zorgt bij menig HR-manager voor hoofdbrekens. De crux zit hem hier in het creëren van betrokkenheid, structuur en een sterk teamgevoel. Met de inzet van Games is dit te realiseren, ook bij (in)werken op afstand, wat hen sneller inzetbaar maakt en er tevens voor zorgt dat nieuwe medewerkers langer in dienst blijven.

 • Altijd en overal toegankelijk. Klassikaal leren is zeker een goede leervorm, maar om logistieke redenen niet altijd even haalbaar (soms ook in verband met de bezettingsgraad). Game-Based Learning daarentegen kan los van de werkplek, individueel en op elk moment van de dag toegepast worden;
 • Meer werkplezier door beloningsmechanismen. Er gaat een sterk motiverende werking uit van het voltooien van in-Game uitdagingen en de waardering die deelnemers hiervoor ontvangen vanuit de sociale Deze groepsdynamiek vormt een belangrijke factor in het ervaren van werkplezier en het voortdurend willen verbeteren van kennis, vaardigheden en gedrag;
 • Laagdrempelige kennismaking met de bedrijfscultuur. Met Game-Based Learning leren nieuwe medewerkers hun collega’s op een leuke en ongecompliceerde wijze kennen en voelen zij zich (eerder) onderdeel van een actieve bedrijfscultuur.

Onboarding traject is schaalbaar

Startende medewerkers wil je zo goed mogelijk begeleiden bij hun eerste stappen binnen het bedrijf. Onze Employability Games helpen hen wegwijs te worden binnen de organisatie, ongeacht de afdeling waartoe zij behoren.

De Games zijn ontwikkeld vanuit het oogpunt van schaalbaarheid en derhalve organisatie-breed inzetbaar:

 • Geschikt voor elke afdeling
 • Specialistische invulling mogelijk
 • Interactie tussen startende medewerkers onderling en met ervaren medewerkers mogelijk
 • Zeer snelle realisatie (al binnen 6 tot 8 weken mogelijk!)

Dé roadmap voor snel resultaat
Bepaalde kennis is voor elke medewerker relevant tijdens de onboarding. Denk aan systeemkennis (het gebruik van CRM-tooling), facilitaire regelingen (wat te doen bij ziekmelding, wie het aanspreekpunt is bij andere afdelingen) en de omgang met klanten (compliance richtlijnen). Begrijpelijkerwijs wil je de Game voor specifieke afdelingen aanvullen met specialistische kennis. Met kleine configuraties is dezelfde Game-opzet uit te breiden naar de leerdoelen van deze afdelingen.

Gerelateerde cases

De Friesland Heroes Serious Game

FBTO The Hub

Recruitment
Transcom Champs

Transcom Champs

Onboarding
PWC The Associates Serious Game

PWC The Associates

Onboarding

De statistieken van ons ACE! Platform

Ons ACE! Platform wordt ingezet in verschillende landen en we ondersteunen meerdere talen. We zijn er trots op dat onze games door duizenden werknemers van verschillende bedrijven tegelijkertijd gespeeld worden. Vanuit Amsterdam werken we daarbij continu aan verbeteringen en veranderingen, zodat we goed kunnen inspelen op de behoefte.

landen actief

talen

ACE! Platform gebruikers

Voor welke sectoren is Game-Based Learning inzetbaar?

Game-Based Learning is effectief en rendabel bij een personeelsbestand vanaf 50 FTE. De methodiek is inzetbaar voor een veelheid aan branches, waaronder:

 • Accountancy – Game-Based Learning is door PwC ingezet voor een onboardingsprogramma dat volledig aansluit op generatie X en Y, flexibele generaties met een digital mindset. Middels The Associates Challenge is een stevig fundament gelegd voor teamgevoel en samenwerking met de coaches. Met diverse uitdagingen is gestuurd op persoonlijke groei- en ontwikkeldoelen die hen voorbereiden op de op de overige programmaonderdelen binnen de Academy waar zij deel van uitmaken;
 • Klantcontact – Voor diverse klantcontactcentra is Game-Based Learning ingezet om nieuwe medewerkers sneller bekend te maken met het dienstenpakket. Derhalve kan eerder toegewerkt worden naar de gestelde KPI’s en/of de sales- en omzetdoelen. Zo ook voor Transcom, een van ’s werelds grootste dienstverleners op het gebied van omnichannel klantcontact;
 • Verzekering – Voor OHRA, De Friesland en andere verzekeringsmaatschappijen is Game-Based Learning ingezet voor het aanleren van nieuwe regelingen en verzekeringsproducten met betrekking tot nieuwe zorgcampagnes;
 • Overheid – Onze Games helpen de inzetbaarheid van nieuwe rijksambtenaren structureel en snel te vergroten. Zo heeft AtHand de Game Globetrotters uitgerold voor het Ministerie van Buitenlandse Zaken. In de Game wordt jaarlijks een klas met aankomende diplomaten wegwijs gemaakt in de wereld van diplomatie. De Game versterkt naast kennis ook de onderlinge band en vormt daarmee de perfecte start voor de opleiding tot volwaardige diplomaat.

Wil je ontdekken hoe Game-Based Learning via ons platform je onboardingsprocessen vooruithelpt? Plan een demo.

Onze methodiek

De drie pijlers van onze Employability Games

1. Altijd in control

Voordat een traject wordt opgestart, brengen we middels een aantal strategiesessies gezamenlijk de bestaande kennisniveaus in kaart. Bij deze sessies zijn er vanuit AtHand 1 à 2 Game-Masters aanwezig die het proces ondersteunen en begeleiden. Voor een goede effectmeting verzorgen we vooraf indien gewenst een nulmeting. Je kunt bij onze trajecten rekenen op de volgende servicebeloften:

 • We inventariseren de voor je bedrijf relevante KPI’s. De Game wordt uitgerold met een thematiek passend bij je organisatie en kent een naadloze integratie met de belangrijkste KPI’s;
 • We geven real-time inzicht in de voortgang. Aan de hand van overzichtelijke reports kunnen managers binnen de Game-omgeving eenvoudig statistieken raadplegen en real-time de progressie volgen. De voortgang is zowel per individu als op metaniveau inzichtelijk;
 • We houden een oogje in het zeil. In onze wekelijkse rapportages delen we de grootste ontwikkelingen met je. Daarnaast werken we met verschillende activatiestrategieën toe naar een 100% deelnemersregistratie.

2. Standaard software, maatwerk invulling

Bij AtHand bekijken we Game-Based Learning heel pragmatisch. Door middel van standaardsoftware met een maatwerk invulling maken we het betaalbaar, toegankelijk, snel inzetbaar en schaalbaar.

De uiteindelijke Game-invulling en het succes ervan worden bepaald door de content van de Game. De precieze invulling wordt op de volgende manier verzorgd:

 • AtHand levert overzichtelijke en gebruiksvriendelijke templates waarin je wordt geïnformeerd hoe je in de Game-omgeving goede, gerichte vragen stelt. We delen hierbij heldere richtlijnen voor aanlevering;
 • Aan de hand van begeleide contentsessies zorgen we dat de content past bij je bedrijfsdoelstellingen en de gekozen Game-thematiek;
 • Verwijs in de Game naar bestaande kennisbanken, LMS-systemen of andere digitale kennisbronnen om deze informatie adaptiever te maken en effectiever te benutten.

3. Toegankelijkheid op één

De Games van AtHand zijn op meerdere fronten toegankelijk:

 • Altijd en overal speelbaar. De leermodules zijn digitaal en toegankelijk op desktop, tablet én smartphone. Naast een werkende internetverbinding heeft de gebruiker slechts een URL nodig om met de Game aan de slag te kunnen;
 • Geen dure investeringen nodig. Bijkomend voordeel van onze cloud-based benadering is dat je zelf geen investeringen hoeft te doen voor kostbare IT-systemen;
 • Single-Sign-On mogelijk. Wij zorgen voor een naadloze integratie met de Game-interface;
 • Iedereen kan ermee overweg. De leermodules hebben een laagdrempelige opzet en kennen een zeer intuïtieve besturing. De erkenning en het spelplezier oefenen een universele aantrekkingskracht uit, welke niet is gebonden aan leeftijd of andere persoonlijke kenmerken.

Onze klanten

Vodafone Ziggo
Logo T-Mobile
Logo Lebara
Logo Zilveren Kruis
Logo Sony
Logo Transcom
Logo LG
Logo Achmea
Logo Unive
Logo Exact
Logo KPN
Logo CBRE
Logo PWC
Logo Poly
Logo De Friesland
Logo FBTO

Veelgestelde vragen

Is Gamification een garantie voor een succesvolle onboarding?
Gamification laat zich het beste omschrijven als ‘een turbo op leren en presteren’, die – net als op de turbo op je auto – pas een snelheidsboost geeft wanneer de basis goed is. Om van onboarding door middel van Gamification een succes te maken moet ten minste aan enkele randvoorwaarden zijn voldaan. Zo moeten de benodigde ICT-systemen naar behoren functioneren en dienen medewerkers enkele basisprocessen en -werkzaamheden onder de knie te hebben. Los daarvan, maar niet minder belangrijk: medewerkers moeten zich in hun groei- en leerproces gesteund voelen.

Timing is ook een cruciale factor. Met Gamification sturen op performance in een periode waarin onlangs een reorganisatie is aangekondigd achten we niet verstandig. Wanneer het stof echter is neergedaald en ieders rol binnen de organisatie weer duidelijk is mag het gas erop en helpt Gamification om ieder snel en effectief bij te laten dragen aan het nieuwe succes.

We zijn ervan overtuigd dat een succesvol Gamification-traject ontstaat vanuit intrinsieke motivatie. Wij helpen je deze drive te bewerkstelligen en te versterken en de randvoorwaarden voor een effectieve inzet van Gamification in kaart te brengen.

Bij AtHand starten we enkel projecten op wanneer we overtuigd zijn dat we, samen met onze opdrachtgever, meetbaar en structureel succes zullen realiseren.

Is een Gamification-traject van 4 tot 6 weken wel voldoende voor structureel effect?
We zijn van mening dat Gamification kort genoeg moet duren om bijzonder te blijven, maar lang genoeg voor structurele resultaten. De neurocognitieve inzichten van Het Instituut voor Brein Centraal Leren stellen dat het ongeveer zes weken duurt om dagelijkse aanpassingen van gedrag om te zetten naar een blijvend effect. (Deze mate van herhaling zien we tevens terug in de structuur van onderwijsprogramma’s en trainingen van topsporters.)

Een Gamification traject werkt optimaal wanneer deze is opgezet als leersprint van meerdere weken met een dagelijks interactiemoment. Deze leersprint is na enkele maanden te herhalen, met aangepaste content en doelstellingen, resulterend in een compleet nieuwe spelervaring. Op deze manier zorgt onze Gamification-aanpak voor structurele leereffecten. Ons ACE! Platform is erop ingericht bovenstaande aanpassingen te faciliteren.

Sturen de Games alleen op het versterken van kennis?
AtHand Games zijn het meest effectief wanneer wordt gestuurd op een mix van kennis, vaardigheden, gedrag en prestaties van medewerkers. De onderlinge verhouding hiervan is per Game instelbaar. Op deze manier sluiten we zo nauw mogelijk aan bij de 70-20-10 filosofie die stelt dat mensen vooral leren door te doen.

In onze Games wordt het tonen van gedrag en vaardigheden over het algemeen zwaarder beloond dan het tonen van kennis. Soms is kennis echter een doel op zich, zoals bij het ondersteunen van periodieke educatie of het overbrengen van product- of compliance kennis. Onze WFT Game, die medewerkers helpt eerder een WFT-certificaat te behalen, is een goed voorbeeld van een dergelijke kennisgame.

Hoe sluit Gamification aan bij onze bestaande kennis, audit(s) en coachingssystemen?
De Onboarding Games van AtHand vervangen geen bestaande systemen, maar versterken wel het gebruik en effect ervan. Het gebruik van een bestaande kennisbank of ander e-learning platform krijgt aanmerkelijk meer context (lees: een enorme kwalitatieve en kwantitatieve boost), wanneer de Game hiernaartoe verwijst. Dergelijke kennismodules worden immers adaptiever en daarmee effectiever benut.

De gemeten resultaten van bestaande audits, mystery shopping of quality monitoring stijgen aanzienlijk wanneer je deze ‘ombuigt’ in een Game-score. Iets wat normaal gesproken wordt beleefd als controlemoment, voelt als een kans om te scoren. In combinatie met proactieve, concrete en positieve coaching vanuit management wordt het langetermijneffect hiervan versterkt.

Wat is de technische impact van een Game?
AtHand Games zijn ‘cloud-based’. Zolang er sprake is van een werkende internetverbinding heeft de gebruiker alleen een URL nodig om met de Onboarding Game te kunnen werken. De Game Master verzorgt de distributie van deze URL met bijbehorende en persoonlijke activatiecode voor alle deelnemers.

In overleg ontwikkelt AtHand eveneens koppelingen met bestaande rapportagesystemen, e-learning platformen of een zogenaamde Single Sign On. Over het algemeen zijn dit maatwerktrajecten die binnen enkele weken gerealiseerd kunnen worden.

Hoe zit het met de privacy en security?
AtHand hanteert hoge standaarden ten aanzien van privacy, security en dataprotectie. Voor de meeste van onze Games worden slechts drie zaken op onze servers vastgelegd, namelijk: naam, e-mailadres en XP. XP staat hierbij voor eXperience Points, oftewel de score in de Game. Laatstgenoemde betreft een abstract getal dat lastig is te herleiden naar daadwerkelijke prestaties op de werkvloer.

Om KPI’s om te zetten in een Game-score, krijgt de Game Manager alle te verwerken KPI’s aangeleverd via een extra beveiligde serververbinding. Alle data wordt op deze plek tijdens een Game gecodeerd opgeslagen en na afloop van de Game vernietigd. Onze Onboarding Games zijn ontwikkeld conform de internationale OWASP top 10 standaard en worden ook als zodanig gemonitord. Dit wil zeggen dat alle belangrijke en bekende internationale veiligheidsrisico’s zijn afgedekt. Onze security standaard wordt regelmatig getest door middel van zogeheten pentesten.

Onze Awards

San Accent

BlackBerry – DoJo

 

E-Learning Award

Nokia/Navteq – Map Makers Society

Dutch Game Awards

KPN – The Fiber Game