ACE! Voor het Onderwijs

Power Of Play

Leuker en effectiever leren!

Om nieuwe kennis beter te laten beklijven, herhaaldelijk met lesstof te blijven oefenen en leren nóg leuker te maken, heeft AtHand de Onderwijsgame ontwikkeld. Onderwijsinstellingen kunnen tegen een gereduceerde prijs gebruik maken van het ACE! Gamification Platform en leerlingen via de game extra ondersteuning in hun persoonlijke leerweg bieden.

ACE! Speciaal voor onderwijs

Binnen het bedrijfsleven wordt Gamification al jaren ingezet om medewerkers te helpen effectiever te leren.

Bij Gamification is de aangeboden inhoud volledig ‘werk gerelateerd’ en ‘serieus’. De vorm echter, biedt een heuse game ervaring. Met ACE! krijgt de docent beschikking over een scala aan games en leervormen.

Door content te plaatsen in een ACE! Game en te verwijzen naar online bronnen, zoals video’s of digitale leerplatformen, wordt de game gevuld. Daarmee wordt leren ineens leuker, beter meetbaar, effectiever en blijft de volledige klas betrokken. Als docent heb je grip – per leerling of klas – op progressie, activiteit en leercurves en kun je effectief bijsturen.

Een ACE! Game stuurt op dagelijkse activiteit. Elke dag, al is het maar kort, met een vast onderwerp bezig zijn is immers veel effectiever dan straks enkele lange dagen stampen om een opgedane achterstand in te halen.

Plezier, de kracht van social learning en het zichtbaar maken van progressie in een spelomgeving, motiveren leerlingen nog meer.

Voor ieder schoolvak een game!

1. Benoem het leerdoel, haalbaar en realistisch in een periode van één of twee weken. Houd daarbij zoveel mogelijk de bestaande leerdoelen aan.

2. Neem de bestaande content, vanuit een leerboek of digitale leeromgeving, en verdeel deze over de zes hoofdstukken van een game. Elk hoofdstuk bevat 3 kennisquizzen met vragen over het gekozen onderwerp.

3. Versterk de game met extra vragen over alle onderwerpen via kennis-battles. Dit maakt de game nog leuker en door de herhaling van de leerstof, beklijft (nieuwe) kennis beter.

4. Sluit de game af met een finale kennistoets. Dit kan middels ons ‘verrassingselement’. Leerlingen kunnen een template downloaden met een oefentoets/examen. Zodra deze is gemaakt worden de antwoorden door iedere leerling opgestuurd naar de docent en vervolgens door de docent beoordeeld. Ken hiervoor hoge diversiteit in score toe, zo blijft de game tot het einde spannend…

Bij het opzetten van een eerste game ondersteunt en begeleidt AtHand de docent voortdurend. Daarbij leren we je een aantal handigheden waardoor jij als docent ook onafhankelijk van ons, aanpassingen kan doorvoeren in de kennisvragen!

Onze methodiek

Uitgangspunten Onderwijsgame

  • Versterken, niet vervangen. Content is er al, herschrijven is dus niet nodig. Met gamification willen we het leereffect van bestaande content versterken en leren leuker maken.
  • Wel competitie, geen verliezers.Elke game heeft een eigen verhaallijn, door de game uit te spelen (alle opdrachten afronden dus) wordt de speler beloond. Een ranking is leuk, net als een symbolisch prijsje voor de winnaar of het winnende team. Dit is echter ondergeschikt aan het uitspelen.
  • Extra punten voor effectief leergedrag. Badges, achievements, extra items voor je avatar. Leerlingen die dagelijks inloggen en spelen, medeleerlingen helpen, of bijvoorbeeld met effectieve oplossingen komen, verdienen veel extra punten.
  • De docent als coach. Via de reportspagina heeft de docent inzicht in progressie, leercurves & activiteit. Via deze pagina kan je als docent extra scores toekennen en is het mogelijk leerlingen individueel van feedback te voorzien.