ACE! Onderwijs actie

Power Of Play voor Onderwijs

Leuker en effectiever thuis leren!

Om docenten te ondersteunen en, zolang de Corona preventiemaatregelen van kracht zijn, om scholieren te helpen met meer plezier en effectiever thuis te leren, biedt AtHand onderwijsinstellingen aan om het ACE! Gamification Platform in te zetten.

Power Of Play voor Onderwijs

Thuis leren is niet altijd makkelijk of leuk, zeker niet voor middelbare scholieren. De verleidingen van YouTube, Instagram en games zijn groot. Natuurlijk, het toeziend oog van ouders, een motiverende mail van de docent of een aangekondigde online toets helpt. Plezier echter, de kracht van social learning en het zichtbaar maken van progressie in een spelomgeving, motiveren nog veel meer. En dat maakt thuis leren effectiever.

ACE! Gamification Platform, speciaal voor onderwijs

Binnen het bedrijfsleven wordt Gamification al jaren ingezet om medewerkers te helpen effectiever te leren.

Bij Gamification is de aangeboden inhoud volledig ‘werk gerelateerd’ en ‘serieus’. De vorm echter, biedt een heuse game ervaring. Met ACE! krijgt de docent beschikking over een scala aan games en leervormen.

Door content te plaatsen in een ACE! Game en te verwijzen naar online bronnen, zoals video’s of digitale leerplatformen, wordt de game gevuld. Daarmee wordt thuis leren ineens leuker, beter meetbaar, effectiever en blijft de volledige klas betrokken. Als docent heb je grip – per leerling of klas – op progressie, activiteit en leercurves en kun je effectief bijsturen.

Een ACE! Game stuurt op dagelijkse activiteit. Elke dag, al is het maar kort, met een vast onderwerp bezig zijn is immers veel effectiever dan straks enkele lange dagen stampen om een opgedane achterstand in te halen.

Een Game opzetten

  1. Benoem het leerdoel, haalbaar en realistisch in een periode van twee weken. Houd daarbij zoveel mogelijk de bestaande leerdoelen aan.
  2. Neem de bestaande content, vanuit een leerboek of digitale leeromgeving, en verdeel deze over de zes hoofdstukken van een game. Elk hoofdstuk bevat 3 kennisquizzen met vragen over het gekozen onderwerp.
  3. Versterk de game met extra vragen over alle onderwerpen via kennis-battles. Dit maakt de game nog leuker en door de herhaling van de leerstof, beklijft (nieuwe) kennis beter.
  4. Sluit de game af met een finale kennistoets. Dit kan middels ons ‘verrassingselement’. Leerlingen kunnen een template downloaden met een oefentoets/examen. Zodra deze is gemaakt worden de antwoorden door iedere leerling opgestuurd naar de docent en vervolgens door de docent beoordeeld. Ken hiervoor hoge diversiteit in score toe, zo blijft de game tot het einde spannend…

Bij het opzetten van een eerste game ondersteunt en begeleidt AtHand de docent voortdurend. Daarbij leren we je een aantal handigheden waardoor jij als docent ook onafhankelijk van ons, aanpassingen kan doorvoeren in de kennisvragen!

Onze methodiek

Uitgangspunten voor gamification in het VO

  • ‘Versterken, niet vervangen’. Content is er al, herschrijven is dus niet nodig. Met gamification willen we het leereffect van bestaande content versterken en thuis leren leuker maken.
  • ‘Wel competitie, geen verliezers’. Elke game heeft een eigen verhaallijn, door de game uit te spelen (alle thuiswerkopdrachten afronden dus) wordt de speler beloond. Een ranking is leuk, net als een symbolisch prijsje voor de winnaar of het winnende team. Dit is echter ondergeschikt aan het uitspelen.
  • ‘Extra punten voor effectief leergedrag‘. Badges, achievements, extra items voor je avatar. Leerlingen die dagelijks inloggen en spelen, medeleerlingen helpen, of bijvoorbeeld met effectieve oplossingen komen, verdienen veel extra punten.
  • ‘De docent als coach’. Via de reportspagina heeft de docent inzicht in progressie, leercurves, activiteit, etc. Via de feedback functie zijn extra scores toe te kennen en is het mogelijk inhoudelijke feedback te geven.
Onze inspiratiebronnen

Inzet Gamification

Gedurende de opgelegde Corona maatregelen (en met een maximum van drie maanden), biedt AtHand onderwijsinstellingen de mogelijkheid om de ACE! Gamification software kosteloos toe te passen. Om ons steentje bij te dragen in deze buitengewone omstandigheden bieden we hiervoor een game aan die geoptimaliseerd is voor dit unieke doeleinde – de leerlingen tijdens deze periode op een leuke manier betrokken en gemotiveerd houden.

Voor de voorwaarden kunt u contact met ons opnemen door een mail te sturen naar info@athand.nl.