AtHand winnaar Dutch Game Award 2014 Serious Game AtHand winnaar E-learning award 2014
AtHand winnaar San Accent
Transcom Rookie Game

Transcom Rookie Game

“Transcom en Athand zetten Gamification structureel in als “way of working”

Transcom en Athand deelden de mening om dat methoden uit het verleden ten aanzien van training, coaching en aansturing niet meer afdoende waren om het huidige tempo van verandering bij te houden. Gamification heeft zich structureel bewezen als effectief middel om kennis, vaardigheden, gedrag en resultaten van medewerkers te beïnvloeden. Daarom wordt de Rookie game voor iedere groep new hires ingezet, met mooie resultaten tot gevolg.

De resultaten:

  • Meer betrokkenheid bij de medewerkers
  • Effectievere coaching mogelijk
  • Optimaal versterken bestaande leermiddelen
  • Flexibiliteit: content kan zelf worden aangepast door Transcom
  • Doordat Gamification onderdeel is geworden van “the way of working” binnen Transcom, worden er meerdere typen games geimplementeerd en uitgerold

Transcom Rookie Game

Transcom Rookie Game

Transcom Rookie Game

Transcom Rookie Game

Transcom Rookie Game

Maximale flexibiliteit binnen het platform om te sturen op NPS, cross- en upsell, FCR of……?

Transcom Rookie Game
Transcom Rookie Game
Transcom Rookie Game