PWC The Associates

PWCThe Associates Challenge “Hoe pas je een onboardingsprogramma aan op generatie Y, een flexibele generatie met een digital mindset?” De digitale ambities van PwC, gecombineerd met de veranderende leer- & ontwikkelbehoeften van de aankomende generaties (Y &...

Transcom Rookie game

TranscomChamps “Transcom en Athand zetten Gamification structureel in als way of working” Transcom en Athand deelden de mening dat de methoden uit het verleden ten aanzien van training, coaching en aansturing niet meer afdoende waren om het huidige tempo van...