NLVVM Heroes

NLVVM Heroes Zichtbare kennisprogressie op verkeersveiligheid Case samenvattingDoelstelling: Maaltijdbezorgers bewuster en veiliger op de weg Doelgroep: Maaltijdbezorgers van de bij NLVVM aangesloten ketens 20.000 Deelnemers Wat? AtHand heeft in samenwerking met...