Wanneer het aankomt op sales training, heeft Gamification een enorm potentieel. 7 op de 10 bedrijven die deze methodiek toepassen, rapporteert een toename van 11-50% in verkoopprestaties. Een goed opgezette Game omvat alle essentiële componenten voor het realiseren van salesdoelstellingen. De vraag is echter wel: hoe integreer je Gamification optimaal in de bestaande werkprocessen om dit doel te bereiken?

Maak leren leuk (en daardoor effectiever!)

Met Games je organisatiedoelstellingen halen, is dat niet te mooi om waar te zijn? Dienen Games immers niet vooral ter vermaak? Het is de algehele veronderstelling in het bedrijfsleven. Gamification is echter zoveel meer dan een ‘spelletje’. Het ervaren van plezier speelt weliswaar een belangrijke rol, maar heeft een functionele insteek.

Wat iemand als leuk of interessant ervaart, heeft een sterk motiverende werking. Het zet aan tot herhaling en vormt daarmee de drijvende kracht achter de progressie die deelnemers doormaken.

Er gaat een biologische werking schuil achter dit principe. De sensatie van plezier is een grote bron van dopamine, het hormoon dat wordt aangemaakt zodra bepaalde activiteiten het beloningssysteem in de hersenen aanspreken. Dit heeft tot gevolg dat men de activiteit wil blijven voortzetten en als bijkomend voordeel dat de werkzaamheid van het geheugen erdoor wordt verbeterd.

Sales training op een leuke manier vormgegeven

AtHand Games maken het toe-eigenen van nieuwe salesvaardigheden op verschillende manieren leuk:

  • Met badges, accomplishments en soortgelijke beloningen incentiveren de Games om nieuwe vaardigheden op te doen. De erkenning die hiervan uitgaat, stimuleert blijvende ontwikkeling;
  • Door middel van leader boards met inzicht in zowel eigen scores als scores van andere salesmedewerkers, ontstaat er gezonde competitie;
  • Met storytelling worden droge feiten tot leven gebracht. Game-thema’s die aansluiten op werkgerelateerde, real-life scenario’s (bijvoorbeeld bestaande klantprofielen) zijn herkenbaar voor de gebruikers en derhalve effectiever. Zo wordt voor hen direct duidelijk op welke manier de kennis en salesvaardigheden buiten de Game-omgeving toepasbaar zijn.

T-Mobile Barbaren

Hanteer korte en krachtige speelsessies

Heb je wel eens een intensieve meerdaagse trainingssessie op het werk gevolgd, om kort erna niet meer te weten wat de strekking ervan was, laat staan te weten hoe je de opgedane inzichten naar de praktijk kon vertalen? Een dergelijke aanpak heeft op de langere termijn niet het beoogde effect. Het risico van een kortstondig, intensief leertraject, is dat de kennis snel vervliegt en men weer van voren af aan moet beginnen.

T-Mobile Barbaren

Blijvend leereffect in slechts enkele weken

Volgens neuropsychologisch onderzoek zijn veranderprocessen voorál effectief wanneer deze zijn opgezet als leersprint van meerdere weken. Zo stelt Het Instituut voor Brein Centraal Leren dat het circa zes weken duurt om dagelijkse aanpassingen van gedrag om te zetten naar een blijvend effect. Vooral de spreiding van de leerstof is hierbij essentieel. Games werken het beste wanneer er sprake is van een dagelijks interactiemoment. Onze Games zijn vormgegeven rondom speelsessies van slechts 10 tot 15 minuten per dag, over een periode van 4 tot 6 weken. Deze aanpak biedt de nodige voordelen:

  • Doordat de Games geen grote tijdsinvestering vragen, zijn deze goed inpasbaar in drukke tijdschema’s en kunnen reguliere werkzaamheden zonder problemen worden voortgezet;
  • Doordat de Games ‘on the go’ kunnen worden opgestart – op elk device met een internetverbinding – lenen ze zich goed om tussen de bedrijven door te worden opgepakt. Veel van onze klanten merken in de praktijk zelfs dat veel Games buiten werktijd worden opgestart.
game-periode

Na het voltooien van het Gamification-traject blijven de effecten (verbetering van kennis, vaardigheden en gedrag) goed zichtbaar.

Sales training specialist en Gamification expert

Wie de salesmentaliteit onder zijn of haar medewerkers wil versterken, begint door in te spelen op hun intrinsieke motivatie. De Games van AtHand nodigen elk moment van de dag uit tot spelen en leggen het fundament voor structureel bruikbare kennis en vaardigheden rondom het verhogen van sales.

Hierom zijn we jouw Gamification specialist