Nu incidenteel thuiswerken bij veel organisaties plaatsmaakt voor structureel thuiswerken, staat management vooral in het teken van employee engagement. De eigenlijke en voornaamste managementtaken, namelijk de focus op het behalen van de bedrijfsdoelstellingen en het stroomlijnen van werkprocessen, raken daarbij meer en meer op de achtergrond.

Het geëngageerd houden van het personeel is geen eenvoudige opgave. Het ‘nieuwe normaal’ vraagt om razendsnelle organisatorische aanpassingen, waarbij het creëren van teamgevoel en betrokkenheid de grootste uitdagingen vormen (MT), zowel tussen medewerkers onderling als tussen managers en uitvoerenden.

Nieuwe manieren van samenwerken nodig

Zoals Ester Koot van Sparkey (onderdeel van Motivaction) het treffend verwoordt: “nieuwe manieren van meten, samenwerken, ontwikkeling en dialoog zijn nodig om relevant te blijven voor medewerkers”. Investeren in employee engagement is, met andere woorden, van groot belang voor retentie van personeel en de bestaanszekerheid van bedrijven.

Gamification geeft perfect invulling aan deze behoefte, doordat het op geheel autonome wijze samenwerken op afstand stimuleert. Managers kunnen zich hierdoor weer primair op hun kerntaken richten. Hier lees je wat Gamification hiertoe zo succesvol maakt.

Sterker teamgevoel via digitale interactie

Binnen organisaties wordt het succes voor een groot deel bepaald door de synergie die managers aanbrengen binnen en tussen de verschillende teams en afdelingen. Het smeden van een ijzersterk team begint met het creëren van meer verbondenheid met het bedrijf. Hoe is dit te realiseren wanneer werkzaamheden structureler vanuit huis worden opgestart?

Leermodules met dagelijks interactiemoment

thuiswerken managementHet faciliteren van een dagelijks interactiemoment tussen medewerkers vormt een belangrijk uitgangspunt bij het creëren van meer onderlinge verbondenheid. De Gamification-trajecten van AtHand zijn opgezet als digitale ontwikkelingsmodules van enkele weken met een dagelijks contactmoment, die het welbekende (en o zo belangrijke) koffiemomentje weerspiegelen. Het zijn deze korte, maar krachtige informele sociale activiteiten waar medewerkers energie uit halen en die mede aan de basis staan van een betere zakelijke samenwerking (Baaz).

Met Game-sessies van circa 10 à 15 minuten wordt binnen de Game-omgeving een collegiale sfeer ges(t)imuleerd. Hoewel deze momenten niet zozeer in het teken staan van smalltalk, zoals bij de koffiecorner wel het geval is, is de Game wel gefundeerd op onderling plezier. De Games onderscheiden zich bovendien op functionele vlakken, doordat ze meetbare progressie realiseren die de werkzaamheden ten goede komt.

Verbindende spelelementen

Meer verbinding op afstand wordt op speelse wijze gerealiseerd. Sociale interactie staat centraal bij de verschillende Game-onderdelen. Dynamische quizzes, kennisbattles en challenges tillen de kennis en vaardigheden van de deelnemers naar een hoger niveau en danken hun effectiviteit aan de groepsdynamiek die erachter schuilgaat.

Het tonen van strijd- en werklust om persoonlijk en in groepsverband uitdagingen te voltooien, zorgt voor waardering vanuit de werkomgeving; een zeer sterke motivator. Dat in de Game een gemeenschappelijk doel wordt nagestreefd, legt de basis voor een gedeelde teammentaliteit.

Van aansturing naar zelfsturing

thuiswerken bevorderenSociale interactie kent door deze aanpak niet alleen een natuurlijk verloop, maar spreekt ook het zelfsturende vermogen van het team aan. Elkaar vooruithelpen en motiveren zorgen voor de gewenste gedragsverandering die bijdraagt aan meer synergie binnen de organisatie.

AtHand Games gaan zelf ook uit van een zelfsturend principe. De zelflerende algoritmes signaleren waar de kennis- en leerbehoefte het grootst is en sturen autonoom op verbetering middels een gepersonaliseerd leerpad. 1-op-1 begeleiding is niet nodig om het ontwikkeltraject van (individuele) medewerkers in goede banen te leiden.

De managers die verantwoordelijk zijn voor de synergie binnen de organisatie en procesoptimalisaties, hoeven niet meer alle contactmomenten zelf te faciliteren c.q. begeleiden om groei en verbondenheid met en tussen het team te realiseren.

Verbeter de digitale samenwerking met AtHand

AtHand Games stimuleren digitale samenwerking, zonder hiervoor extra effort vanuit management te verlangen. Dagelijkse interactiemomenten zorgen voor een structurele boost op performance, efficiëntie en verbondenheid binnen het bedrijf.

Zo treed je het thuiswerktijdperk succesvol tegemoet.

Hierom zijn we jouw Gamification specialist