Het zorgstelsel is uitermate complex. Verandermanagement in de zorg vormt voor veel zorgmanagers dan ook een grote uitdaging. Hoe geef je immers gehoor aan grootschalige veranderingen voortkomend uit bezuinigingen, nieuwe patiëntwensen en wetgeving?

De Healthcare Games van AtHand dragen bij aan effectief en gestroomlijnd verandermanagement binnen zorgorganisaties, dat niet alleen breed draagvlak vindt onder alle medewerkers, maar verandering ook haalbaar en schaalbaar maakt.

Veel veranderingen op komst

Bezuinigingen, personeelstekorten en de vergrijzing hebben gevolgen voor de rollen, competenties en samenwerkingsrelaties van huidige en toekomstige zorgmedewerkers. Een kleine greep uit de veranderingen binnen het zorgveld, die merkbaar impact hebben op de zorgverlening als geheel:

  • HBO-verpleegkundigen anno 2020 dienen zich meer te richten op coaching van collega-verpleegkundigen, interne kwaliteitsverbetering en het uitvoeren van praktijkgericht onderzoek om de zorg te verbeteren – Beroepsvereniging Verzorgenden en Verpleegkundigen Nederland
  • In de beleidsregels voor de GGZ in 2020 zijn twee nieuwe diagnostiek-dbc’s opgenomen, waarvan medewerkers worden verondersteld deze kennis op te doen. Ook zijn er gewijzigde tariefafspraken opgesteld – Nederlandse Zorgautoriteit

Van weerstand naar acceptatie en draagvlak

Van verzorgend en verplegend personeel wordt verwacht dat zij bijblijft met de laatste ontwikkelingen. Doordat alle handen nodig zijn aan bed, is tijd vrijmaken voor bijscholing nagenoeg onmogelijk. Uit onmacht, niet uit onwil. Met als onbedoeld gevolg dat elke vorm van ‘gedwongen’ verandering op de werkvloer al snel een gevoel van weerstand oproept.

Als zorgorganisatie wil je vanzelfsprekend toewerken naar een situatie waarin deze weerstand plaatsmaakt voor acceptatie en draagvlak.

“Het verstevigen van de positie van zorgverleners en het erkennen van onderscheid in capaciteiten moet gericht zijn op het vergroten van werkplezier en perspectief bieden voor individuele ontwikkelmogelijkheden. Op zo’n manier dat dit bijdraagt aan goede inzet van én tevredenheid bij medewerkers en aan betere zorg.” – Actiz, organisatie van zorgondernemers

zorg gamification

Verandermanagement in de zorg met Gamification

Met de Healthcare Games van AtHand breng je Actiz’ oproep eenvoudig in de praktijk. Zo geef je effectief sturing aan veranderingen binnen je eigen zorgorganisatie. De digitale, op maat gemaakte Games voor de zorg gaan immers uit van de volgende principes:

  • De ontwikkeling van kennis en vaardigheden is ondergebracht in spelvorm. Laat je echter niet misleiden door het uiterlijk: de Games hebben een serieuze ondertoon. Wat men als leuk of interessant ervaart, zet aan tot herhaling en beklijft langer. Een leuker leerproces wordt sneller uit intrinsieke motivatie geïnitieerd.
  • Korte dagelijkse leersessies leveren het beste resultaat op. Een goed leerproces valt of staat bij de juiste mate van herhaling. Het risico van een kort, maar intensief leertraject, is dat de opgedane kennis snel vervliegt, waardoor men in het vervolg weer van voren af aan mag beginnen. AtHand Games ondervangen dit manco door speelsessies aan te bieden van slechts 10 tot 15 minuten per dag. Ze vragen dus nooit een grote tijdsinvestering en kunnen tussen de bedrijven door worden opgepakt. In de praktijk starten veel zorgmedewerkers de Games zelfs buiten werktijd op!
  • Een algemeen trainingstraject gepersonaliseerd aangeboden. Uiteindelijk is een medewerker er het meeste bij gebaat wanneer de leermodule aansluit op zijn/haar kennisbehoeftes. Tegelijkertijd is een continue één-op-één-begeleiding niet realistisch, daar de beschikbare tijd en middelen dit simpelweg niet toelaten. Hoewel AtHand Games uitgaan van een gedeeld vertrekpunt voor alle deelnemers, werkt de Game toe naar een persoonlijk leertraject, dat de speler stapsgewijs naar de beoogde kennis en vaardigheden leidt. De resultaten op de verschillende spelonderdelen geven per individu weer welke kennisonderdelen extra aandacht vereisen en sturen actief op verbetering hiervan.

Healthcare Games van AtHand

Effectief sturing geven aan veranderingen binnen je eigen zorgorganisatie? Met de adaptieve Healthcare Games van AtHand ben je de grootschalige veranderingen in de zorg nu en in de toekomst de baas. Maak verandermanagement in de zorg haalbaar en schaalbaar!

Meer weten over de principes achter Gamification? In onze whitepaper lees je waarom Gamification onmisbaar is voor een efficiëntere en betere ontwikkeling van zorgpersoneel.

Download whitepaper