Van MOOC’s gegeven door universiteiten overal ter wereld tot aan webinars voor en door bedrijven; online leren is overal. Online trainingen hebben – mede dankzij het toegenomen thuiswerken – een grote vlucht genomen. Aan nieuwe inspiratie vaak geen gebrek, maar hoe zorg je ervoor dat men de kennis en vaardigheden uit deze trainingen daadwerkelijk in de praktijk brengt? Welke aanpak werkt voor online bedrijfstrainingen en welke online trainingen kun je het beste achterwege laten?

Geen trucje aanleren, maar gedragsverandering realiseren

Korte, intensieve online trainingssessies zoals webinars kunnen heel inspirerend en leerzaam zijn. Naar effectiviteit gemeten, schieten kortdurende of eenmalige events echter tekort:

  • Door het beperkte tijdframe geniet de individuele werkpraktijk weinig ruimte;
  • Deelnemers nemen vaak de rol aan van passieve toehoorder. Naast het gemis van interactie karakteriseert deze werkwijze vooral ‘het aanleren van een trucje’. De brug naar de praktijk is hierbij niet altijd evident en moeilijk te maken;
  • De opgedane kennis en vaardigheden vervagen snel, waardoor deelnemers moeite hebben deze in de weken erna nog te reproduceren en/of toe te passen.

Gerekend naar de voorbereidingstijd vanuit de L&D-afdeling en de tijdsinvestering vanuit de groep deelnemers, gaan op deze manier veel kostbare tijd en middelen verloren, zonder enig langetermijnresultaat.

Hoe kunnen dergelijke resultaten wèl worden gerealiseerd?

Effectiviteit door betere duiding

ace-platformEen trucje aanleren is niet duurzaam. Een fundamentele gedragsverandering wordt pas bereikt wanneer de deelnemer zélf ervaart dat het werkt. Dat lukt alleen wanneer de online training ‘de bedrijfstaal spreekt’. Het opnemen van bestaande klantcases en tone-of-voice in de look-and-feel van de training zijn hiertoe effectieve middelen. Zo wordt een herkenbaar verhaal gecreëerd, dat inzichtelijk maakt hoe de kennis en vaardigheden ook in de praktijk toepasbaar en van waarde zijn.

De implementatie van storytelling elementen maakt online trainingen niet alleen leuk om te doen, maar brengt het lesmateriaal ook tot leven. Zo krijgt droge leerstof meer duiding. Een thematiek die aansluit op real-life, werkgerelateerde scenario’s is herkenbaar voor de gebruikers en derhalve effectiever.

Focus en langdurige progressie door plezier

Plezier vormt een goede voedingsbodem voor de gewenste gedragsverandering. Het vormt bij de Gamification methodiek van AtHand de drijvende kracht achter de progressie die spelers doormaken. Wat iemand als leuk of interessant ervaart, motiveert immers en spreekt proactief gedrag aan.

Een effectieve online Business Game vraagt om actieve betrokkenheid van deelnemers. Bij het realiseren van progressie spelen diverse beloningsmechanismen een rol. Hieronder volgt een beknopt overzicht van deze stimuli:

  • ace-platformHet vrijspelen (“unlocken”) van nieuwe uitdagingen bij het bereiken van een bepaald kennisniveau zet aan tot zelfverbetering. Het behalen van badges en ribbons is eveneens een sterke motivator die hetzelfde doel dient;
  • Scores op leader boards zijn (met name) een belangrijke drijfveer voor trainingen die kennis en vaardigheden met een competitieve achtergrond aanspreken, zoals sales trainingen;
  • Bij trainingen met een meer coöperatieve insteek is het ontvangen van waardering vanuit de peer group (naaste collega’s en leidinggevenden) de grootste stimulans.

Blijvend leereffect in enkele weken  

Het plezier dat men bij deelname aan online trainingen ervaart, zet aan tot herhaling. Naarmate acties herhaaldelijk worden uitgevoerd (denk aan opdrachten gericht op empathische vaardigheden of het toewerken naar targets), worden deze steeds meer geïnternaliseerd in het gedrag. Volgens neurologisch experts duurt het circa drie tot zes weken om dagelijkse gedragsaanpassingen om te zetten naar een blijvend effect.

Een online training met effect

Kortom: een online training rendeert optimaal wanneer deze (a) herkenbaar is, (b) leuk is om te volgen en (c) is opgezet als leersprint van meerdere weken met een kort, dagelijks interactiemoment.

Dit is een van de redenen waarom de online trainingssoftware van AtHand meestal zes weken duurt, met speelsessies van slechts 10 à 15 minuten per dag. Kort genoeg om overige werkzaamheden te kunnen vervolgen en precies lang genoeg voor het realiseren van structurele gedragsverandering. De geringe tijdsinvestering maakt de trainingen bovendien goed inpasbaar in drukke tijdschema’s, doordat de Games ‘on the go’ op elk device met een internetverbinding kunnen worden opgestart.

Meer weten?

Dit maakt AtHand dé online training specialist