Gamification wordt steeds vaker ingezet voor zakelijke trainingsdoeleinden. Maar wat is gamification nu eigenlijk en hoe pas je het effectief toe binnen organisaties?

Samenvattend:

 • Gamification is de toepassing van spelelementen in een niet-spelomgeving;
 • Deze elementen, zoals beloning en feedback, zorgen voor intrinsieke motivatie en een hoger leerrendement;
 • Hanteer duidelijke doelen, spelregels en competitie als je zelf gamification op de werkvloer wilt introduceren.

Download de whitepaper!


Wat is gamification?

Gamification omvat alle online én offline activiteiten waaraan game-elementen zijn toegevoegd om gedragsverandering te stimuleren. Anders gezegd: gamification betreft alle toepassingen van game-denken en game-technieken in een non-game context. (Lees hier meer over de betekenis van gamification voor bedrijven.)

De dagelijkse praktijk kent hiervan vele voorbeelden, waaronder:

 • Matrixborden in het verkeer die een tevreden smiley tonen wanneer weggebruikers zich aan de maximumsnelheid houden;
 • Loyaliteitsprogramma’s in winkelketens, waarin door middel van aankopen, het plaatsen van reviews of ‘tell-a-friend’-acties gespaard wordt voor korting of gratis artikelen;
 • Hardloop-apps, die niet alleen de voortgang bijhouden door het tonen van statistieken, maar ook uitdagingen geven om de hardloopprestaties te blijven verbeteren.

 

Recruitment, reward en retention

Volgens onderzoeker David Nieborg (Media Studies) is Gamification gefundeerd op drie basisprincipes, namelijk: recruitment, reward en retention.

Hier gaat de volgende werking van uit:

 • Een hoge funfactor vormt de basis van een Gamified experience en oefent grote aantrekkingskracht uit;
 • Bij gamification is het belangrijk dat er een beloning in het verschiet ligt wanneer het gewenste gedrag getoond wordt;
 • Doordat je voor je prestaties beloond wordt, blijf je dit gedrag voortzetten.

 

Intrinsieke motivatie belangrijke drijfveer

Wil je gedragsverandering op de werkvloer realiseren? Begin door in te spelen op de intrinsieke motivatie van de medewerkers. Waardering vanuit de werkomgeving is een van de meest krachtige bronnen van het ervaren van werkplezier. Het verhogen van erkenning en status vormt bij gamification daarom een cruciaal uitgangspunt.

Bij een serious game wordt dit bereikt door de onmisbare rol van de individuele deelnemers te bevestigen en te belonen – zowel in de Game als in real-life.
Wat dit effect versterkt:

 • Het geven van positieve en constructieve feedback;
 • Het belonen van prestaties;
 • De uitwisseling van de scores op de KPI’s met collega’s en stakeholders

Bij Gamification draait het uiteindelijk om het belonen van gedrag in de reële wereld.

 

Hoger leerrendement door Gamification

Interactieve Game-elementen zorgen ervoor dat men constant wordt uitgedaagd. Het voltooien van een bepaalde uitdaging en het zien van resultaat, geven een goed gevoel, wat werkt als stimulans om zich te ontwikkelen en progressie te realiseren.

Wanneer de resultaten in de Game een keer wat minder zijn, raakt men intrinsiek gemotiveerd om actie te ondernemen.

Op deze manier wordt een hoog leerrendement bereikt.

Champs Game

Gamification slechts een spelletje? Je past weliswaar spelprincipes toe, maar in een zakelijke omgeving en met een concreet doel. Het is niet louter een simpel trucje met punten en badges, maar een middel voor complexe gedragsverandering, dat uitgaat van diepere menselijke psychologie.”

 

Hoe pas je Gamification toe?

Hoe je zelf Gamification toepast op de werkvloer? We delen drie onmisbare tips voor een succesvolle implementatie:

 1.    Formuleer heldere, meetbare doelen

Wat wil je precies realiseren? Een succesvol Gamification-traject valt of staat met een duidelijke afbakening van je bedrijfsdoelstellingen. Stel heldere en meetbare KPI’s. Het is daarom van belang dat de Game de mogelijkheid biedt de voortgang van de ontwikkeldoelen te monitoren. Je wilt immers dat de Game-elementen effect hebben.

Is het verbeteren van klanttevredenheid of de samenwerking tussen teamleden een speerpunt? Zijn er verkoop- of omzetdoelstellingen waar je naartoe wilt werken? Door het juiste gedrag te belonen – niet het behalen van de doelstellingen an sichvolgen de gewenste resultaten vanzelf.

2.   Communiceer duidelijke spelregels

Wat is het raamwerk waarbinnen de Game wordt aangeboden? Zaken die een effectieve implementatie bevorderen, zijn bijvoorbeeld:

 • Verhelderen dat het bij de Games om vrijwillige deelname gaat, maar ook dat er op dag- of weekbasis tijd voor wordt ingeroosterd. Zo laat je medewerkers in een ongedwongen sfeer eigenaarschap nemen ten aanzien van hun verbeter- en veranderprocessen;
 • Veel werknemers zien op tegen voortgangsgesprekken. Door te verduidelijken dat een Game een werksetting faciliteert waarbinnen medewerkers hun prestaties zonder tussenkomst van teamleiders kunnen verbeteren, werken zij veilig en vertrouwd toe naar de gewenste ontwikkeldoelen;
 • Met toegankelijkheid op mobile devices staat het medewerkers vrij om buiten werktijd te spelen, wanneer hen dat goeddunkt. Ook hierbij is het verstandig om de vrijwilligheid te benadrukken. (Veel van onze klanten merken overigens op dat hun medewerkers juist tussen de bedrijven door actief gebruikmaken van de Games, zoals tijdens het wachten op de bus of vlak voor aanvang van de shift.)

Goed verwachtingsmanagement is het halve werk.

3.   Implementeer competitie-elementen

Door de progressie op de spelonderdelen inzichtelijk te maken voor alle deelnemers en HR-verantwoordelijken, voelen medewerkers een grotere uitdaging om hun eigen scores te verbeteren. Goed presteren ten opzichte van de rest geeft immers een goed gevoel. Dergelijke competitie-elementen halen het beste in elkaar naar boven.

Dankzij de spellaag wordt het extra uitdagend om KPI’s te halen.

Meetbaar resultaat met Gamification

Juist de combinatie van spel en concrete resultaten, stimuleert deelnemers om het gewenste gedrag in de praktijk te brengen. Wanneer je de spelelementen succesvol implementeert, leidt dat tot meer tevreden en productievere werknemers.

Wil je ook het meeste uit je medewerkers halen? In onze Whitepaper lees je waarom Gamification onmisbaar is voor een snelle en betere ontwikkeling van je personeel.

Download whitepaper

 

Liever zelf komen ervaren wat Gamification voor je bedrijf kan betekenen?

Schrijf je dan (kosteloos) in voor onze Workshop.

Tijdens de Workshop delen we graag onze inzichten en leerpunten en de laatste Gamification trends, zodat je voldoende praktijkervaring opdoet om zelf met Gamification te kunnen starten.

Inschrijven Workshop